Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Można już złożyć wniosek o 500 plus dla osób z niepełnosprawnością!

02.09.2019
Autor: oprac. Mateusz Różański, fot. sxc.hu
Źródło: zus.pl
pięćset złotych po 100 zł.

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można pobrać już druk wniosku o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, popularnie nazywanego 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Formularz można składać w dowolnym oddziale ZUS.

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł przysługuje dorosłym osobom posiadającym orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby te albo nie otrzymują świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych) albo suma pobieranych świadczeń nie przekracza 1600 zł brutto (np. renta w wysokości 1100 złotych brutto + 500 złotych świadczenia).

Limit dochodów ze świadczeń

Jeśli kwota 1600 zł brutto zostanie przekroczona, wtedy świadczenie zostanie obniżone o kwotę przekroczenia progu. Na przykład: jeśli osoba pobiera emeryturę lub rentę w wysokości 1200 złotych, wówczas świadczenie uzupełniające 500 plus dla osób z niepełnosprawnością zostanie przyznane tej osoby w wysokości 400 złotych.

Pełną listę świadczeń, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus można znaleźć na stronie ZUS.

Do limitu 1600 zł nie wliczają się m.in. dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, renty cywilnoprawne, dodatki (pielęgnacyjny czy kombatancki), alimenty ani też renta rodzinna przyznana dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Pobierz wniosek

We wniosku, który można pobrać na stronie ZUS należy podać następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • imię ojca i matki
  • pesel lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć
 2. Dane adresowe:
  • adres zameldowania
  • adres zamieszkania i adres do korespondencji - jeśli są inne niż adres zameldowania,
 3. Czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
  • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
  • wysokość świadczenia
  • nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
 4. Czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:
  • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
  • wysokość świadczenia
  • nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie
 5. Inne informacje, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku:
  • jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające 500 plus został złożony jeszcze w innym niż ZUS organie rentowym – należy podać nazwę tej instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
  • oświadczenie czy wnioskujący aktualnie przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
  • jeśli wnioskujący nie posiada polskiego obywatelstwa, należy wskazać czy posiada prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i daty graniczne tego prawa
 6. Podpis wnioskującego.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS w salach obsługi klientów - w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

W jakim czasie otrzyma się decyzję?

Decyzję o przyznanie świadczenia 500 plus - ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS będzie mieć 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym).

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • 500+ dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy bez orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  K..
  20.01.2020, 13:54
  Czy 500 plus przysługuje osobie która ma przyznaną rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ale nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
  odpowiedz na komentarz
 • orzecznictwo
  osoba żyjąca za 930zl
  17.10.2019, 10:38
  może ktos dostał orzeczenie o niesamodzielnosci nie stawiając się na komisje jestem ciekawy ?i na jak długo jesli już?
  odpowiedz na komentarz
 • zbierzność renty socjalnej z rodzinną
  e...
  11.09.2019, 11:09
  Jestem niezdolna do samodzielnej egzystencji ( na stałe). Od kilku lat jestem sierotą zupełną i pobieram rentę rodzinną i socjalną. Czy w takim przypadku renta rodzinna wlicza się do dochodu? Czy tylko socjalna?
  odpowiedz na komentarz
 • Do wszystkich mających problemy z wypełnieniem wniosku
  Miki
  09.09.2019, 11:28
  We wniosku wpisujecie wysokość otrzymywanych świadczeń w kwotach brutto. Nie odliczacie od łącznej sumy, którą dostajecie zasiłku pielęgnacyjnego tylko wpisujecie kwotę z tegorocznej decyzji o waloryzacji - kwotę brutto.
  odpowiedz na komentarz
 • 500+ dla niepełnosprawnych
  Miki
  09.09.2019, 11:15
  Świadczenie uzupełniające potocznie nazwano 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę ale w przyszłym roku nie będzie już 500+ tylko mniej. Po waloryzacji rent i emerytur każdy dostanie świadczenie w niższej wysokości, ponieważ kryterium dochodowe dla wszystkich świadczeń wynosi 1600 zł. Na dodatek łączny dochód na rękę będzie niższy niż w tym roku, gdyż świadczenie uzupełniające jest zwolnione z podatku a renta/emerytura nie. Ustawa nie wiąże przyznania świadczenia z najniższą rentą i emeryturą i nie przewiduje waloryzacji progu dochodowego. W najbliższych latach wyborów nie będzie (tych prezydenckich nie liczę), zatem waloryzacji progu dochodowego też nie będzie. 500 zł dostaną tylko ci, co nie mają żadnych świadczeń lub pobierają świadczenia z opieki społecznej.
  odpowiedz na komentarz
 • Tylko dla niewielu 500 złotych
  Edyta
  06.09.2019, 15:12
  Rząd wydał właśnie 34 miliony na program szpiegujący swoich obywateli. Ale pieniądze dla chorych wydziela bardzo skromnie. Daje tylko niektórym i za mało jak na istniejące potrzeby. Było już wydawane kupę kasy na tyle głupot... Ale kiedy ich się zapyta co z niepełnosprawnymi obywatelami RP, to się słyszy, że nie ma w budżecie pieniędzy..... Niech powiedzą wprost, że nie ma dla NAS (chorych Polaków) pieniędzy. Przynajmniej będzie to uczciwe i nie będzie rozbudzało nadziei chorych. Takie są właśnie priorytety rządu pis.
  odpowiedz na komentarz
 • Świadczenie niezgodne z Konstytucją
  Mistrz
  05.09.2019, 18:29
  Zasady przyznawania tego świadczenia dyskryminują osoby, które samodzielnie, z własnych składek wypracowały sobie wyższą rentę, a zatem nie jest to "pomoc publiczna", a "świadczenie samodzielnie wypracowane ze składek zwane UBEZPIECZENIEM". Nie można dyskryminować ze względu na pracę. Gdzie jest Rzecznik Praw Publicznych ? Za co pobiera pensję ?
  odpowiedz na komentarz
 • że co?
  Marcin
  05.09.2019, 14:48
  Można już złożyć wniosek o 500 plus dla osób z niepełnosprawnością!To jakaś bzdura, świadczenie jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a to coś zupełnie innego!
  odpowiedz na komentarz
 • Rodzic niepelnosprawnego
  Mama
  03.09.2019, 17:35
  Proszę mi powiedzieć czy niepełnosprawny który jest całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji wypełni ten wniosek? Raczej jest to niemożliwe , to czy rodzic może za niego to zrobić ?
  odpowiedz na komentarz
 • 500+
  niepełnosprawny
  03.09.2019, 16:03
  Pytam się skoro to jest dodatek dla niepełnosprawnych bo tak to tytułują to dlaczego komisja ZUS? Niepełnosprawni ale wszyscy jak jeden winni zaprotestować.
  odpowiedz na komentarz
 • KRUS na swoich stronach tylko informuje o takim świadczeniu, a nie daje druków wniosków i
  niepełnosprawna
  03.09.2019, 15:01
  zaświadczenia o stanie zdrowia.
  odpowiedz na komentarz
 • Rubryka z kwotą świadczenia
  adam
  03.09.2019, 14:09
  Chce dobrze zrozumieć 1334,21 tyle dostaje na rękę z zasiłkiem pielęgnacyjnym - 222,01 zasiłek pielęgnacyjny który trzeba odliczyć od w/w kwoty którą otrzymuje na rękę -------------- 1112,20 Tyle mam wpisać w rubrykę wysokość świadczenia
  odpowiedz na komentarz
 • 500 plus to pułapka
  Tomecek
  03.09.2019, 05:01
  Te 500+ to pułapka. Mam przyznany znaczny stopień niepełnosprawności + rentę socjalną na 3 lata. Nie mam orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, więc jak złożę wniosek o 500+, to ZUS skieruje mnie na badanie przez lekarza orzecznika. Jeżeli pójdę na te badanie, to lekarz orzecznik wyda nowe orzeczenie. Jeżeli wyda nowe orzeczenie, to aktualne orzeczenie, które mam, idzie do kosza. Problem polega na tym, że teraz mam rentę socjalną na 3 lata, a lekarz orzecznik podczas nowego badania przyzna mi rentę na 1 rok albo w ogóle. To straszne ryzyko, więc nie składam wniosku o 500+ :(
  odpowiedz na komentarz
 • Andrzej karpinski
  Karpińska Anna
  02.09.2019, 21:56
  Czy z sumy brutto mam odliczyć zasiłek pielęgnacyjny i tę sumę podać we wniosku ?
  odpowiedz na komentarz
 • ... a kiedy i gdzie można...
  D...l chcący godnej pracy, nie jałmużny
  02.09.2019, 19:32
  podpisać petycję o trybunał stanu dla "mężów stanu", tych odpowiedzialnych za zaniedbania wskazane przez NIK i PIP?
  odpowiedz na komentarz
 • praca
  Danka
  02.09.2019, 17:54
  Czy do dochodu aby otrzymac 500+uzuplniajace wlicza się pracę w Zakl.Aktyw.ZAw. /ZAZ/
  odpowiedz na komentarz
 • definicja
  bogdan
  02.09.2019, 15:07
  co według ZUS=u oznacza pojęcie niezdolny do samodzielnej egzystencji??????
  odpowiedz na komentarz
 • do redakcji
  aze
  02.09.2019, 15:00
  Warto uzupełnić artykul o informację, że konieczne jest dołączenie odpowiedniego orzeczenia i jakie to musi być orzeczenie i ewentualnie co zrobić by je uzyskać.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas