Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zapraszamy do udziału w projekcie „Żłobek nad Jeziorem Długim”

26.08.2019
Autor: Żłobek nad Jeziorem Długim

Rekrutacja rozpoczęła się 22.08.2019 r. i trwa do 06.09.2019 r. z uwzględnieniem rekrutacji uzupełniającej, która trwa przez cały okres realizacji projektu. Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

  • osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, ponadto:
    • osoba pracująca, w tym również na urlopie macierzyńskim i wychowawczym lub
    • osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym również na urlopie wychowawczym.

Do żłobka przyjętych zostanie 20 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu). Po więcej informacji ora dokumenty rekrutacyjne zapraszamy na stronę: www.przedszkolenjd.eu

Miejsce: Olsztyn

Okres publikacji: 2019-08-26 - 2019-09-25

Podpis: Żłobek nad Jeziorem Długim

Telefon: 694 472 253

E-mail: zlobeknjd@gmail.com

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas