Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wczasy pod gruszą a zawieszenie renty socjalnej

04.11.2019
Autor: R.

Chciałbym się dowiedzieć czy wczasy pod gruszą wpływają na zawieszenie renty socjalnej? Pytam, bo pracownik ZUS twierdzi, że podlega. W ubiegłym roku dostałem 600 zł z tytułu wczasów i boję się, że będę musiał oddać z tego tytułu rentę.

Szanowny Panie,

ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.U.2013.982 tj. z późn. zm.) określa w art. 10. 1, że prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (popularnie mówiąc: przychodu oskładkowanego). Natomiast Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) w § 2. 1. pkt 19 określa, że świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlegają oskładkowaniu.

Otrzymane przez Pana świadczenie z funduszu socjalnego nie przekracza 1000 zł jest, więc także zwolnione z podatku na mocy art. 21.1 pkt. 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Pańska renta socjalna nie powinna ulec zawieszeniu.

 

Z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas