Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wpływ działalności gospodarczej na rentę socjalną

05.11.2019
Autor: K.

Witam, mam jedno pytanie o działalność gospodarczą. Przykładowo mam rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pracuję na etat i zarabiam max czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia tj. chyba 3450 brutto. I teraz chcę założyć działalność gospodarczą. I pytanie czy przychody z tej działalności będą wpływały na przekroczenie progu i renta będzie wstrzymana/pomniejszona czy z działalności już nie płacę ZUS i mogę dorobić ile chcę?

Szanowna Pani,

prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych (od 1.09.2019 r. do 30.11.2019 r. wynosi 3.387,50 zł).

Tak, przychody z działalności gospodarczej będą miały wpływ na zawieszenie renty socjalnej. Art. 10 ust. 1 w ustawie o rencie socjalnej (Dz.U.2019.0.1455 t.j.) mówi, że prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, m.in. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Co ważne, za przychód w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej, uważa się przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730). Czyli inaczej mówiąc, wpływ na rentę socjalną będą miały nie tyle nawet przychody osiągane w działalności gospodaczej, co wysokość składki na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki zaś może być różna, w zależności od wysokości płacy z zatrudnienia lub od tego czy miałaby Pani prawo do preferencyjnej składki.

W sytuacji gdy pobiera Pani rentę socjalną i osiąga maksymalnie wysokie zarobki, które nie powodują jej zawieszenia, założenie działalności gospodarczej i skorzystanie nawet z najbardziej uprzywilejowanej składki ZUS, powodowałoby zawieszenie renty socjalnej. Dodatkowe informacje może Pani uzyskać na stronie ZUS i poprzez infolinię ZUS: 22 560 16 00.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas