Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od decyzji ZUS

05.11.2019
Autor: A.

Nie wiem z kim mogę o moich problemach porozmawiać, potrzebuję porady do kogo mam się zgłosić. ZUS odmówił świadczenia jakichkolwiek płatności, jestem bez środków do życia i bez ubezpieczenia zdrowotnego, zdana na łaskę rodziny. Decyzję odmowną otrzymałam dzisiaj (13.08.2019) - zmiana orzeczenia ZUS z całkowitej na częściową niezdolność do pracy po 17 latach pobierania świadczenia od 14. r. ż. Świadczenie płatności ustało w kwietniu 2019 r. Nie mam zupełnie doświadczenia. Proszę o pomoc.

Szanowna Pani,

Od decyzji lekarza orzecznika zgodnie z zawartym w niej pouczeniem przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia! Jeśli posiada Pani dokumenty, które udowadniają Pani racje i mogą przyczynić się do zmiany decyzji ZUS (np. zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala, opinie z pracy, zaświadczenie z OPS lub nowe wyniki badań), powinna Pani złożyć sprzeciw i załączyć powyższe dokumenty.

Uwaga! Niewniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika oznacza zgodę ubezpieczonego, że wszystkie stwierdzenia w nim zawarte są prawdziwe. Tym samym proces ustalania okoliczności faktycznych, mających znaczenie dla nabycia prawa do świadczenia, zostaje zakończony. Ma to istotne znaczenie dla możliwości późniejszego dochodzenia praw przed sądem, o czym wielu ubezpieczonych nie wie. Zaniechanie złożenia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika skutkuje odrzuceniem odwołania przez sąd. Składając sprzeciw może Pani skorzystać z formularza 0L-4.

Można też sporządzić go samodzielnie.

Jeśli zdąży Pani w terminie złożyć sprzeciw od lekarza orzecznika do komisji lekarskiej w ZUS, a komisja podtrzyma stanowisko lekarza orzecznika, zostaje Pani możlwość odwołania do sądu pracy. Odwołanie do niego składa się za pośrednictwem ZUS, w terminie do 30 dni od daty odbioru decyzji. W związku z tym warto pamiętać datę, w której decyzja do nas dotarła, lub wręcz zapisać ją na kopercie i przypiąć do samej decyzji. Odwołanie pisemne można złożyć na dzienniku podawczym właściwego oddziału ZUS – warto mieć ze sobą 3 egzemplarze odwołania – po jednym dla sądu i ZUS – i trzeci, na którym warto uzyskać potwierdzenie złożenia, lub za pośrednictwem listu poleconego. Postępowanie sądowe jest bezpłatne.

Więcej informacji na ten temat może Pani znależć na stronie ZUS i poprzez infolinię ZUS: 22 560 16 00.

Może Pani także skorzystać z darmowej pomocy prawnej.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas