Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna i rodzinna a praca

25.09.2019
Autor: A.

Witam, mam kilka pytań. Mam rentę okresową (socjalną i rodzinną po mamie). Czy jeżeli podejmę zatrudnienie (umowa o pracę) to na kolejnej komisji lekarz orzecznik może stwierdzić, że nie jestem całkowicie niezdolna do pracy, bo podjęłam pracę? Nie rozumiem, dlaczego się mówi o całkowitej niezdolności do pracy skoro na rencie socjalnej można podobno pracować. Czy jeżeli podejmę pracę i nie osiągnę tego progu 70%[...] to nadal będę mogła pobierać obie renty czy tylko jedną z nich? Czy jeżeli na najbliższej komisji lekarz orzekłby, że nie jestem całkowicie niezdolna do pracy i będę pracować np. 10 lat, a potem mój stan zdrowia się pogorszy, to po tych 10 latach, jeżeli lekarz na komisji orzekłby, że jestem całkowicie niezdolna do pracy, to mogę wrócić do renty socjalnej i rodzinnej, czy jeżeli już bym wcześniej (przez te np. 10 lat) pracowała, to nie będę mogła już pobierać tych rent?

Szanowna Pani,

jeżeli podejmie Pani zatrudnienie i nie przekroczy Pani wspomnianych 70 % to będzie Pani mogła otrzymywać zarówno rentę socjalną, jak i rodzinną. Sam fakt podjęcia pracy (umowa o pracę, dzieło, zlecenia itp.) nie powinien mieć wpływu na prawo do renty socjalnej lub rodzinnej. Czasami jednak można spotkać się w uzasadnieniach do orzeczeń ZUS argumentację odmawiającą uznania kogoś za całkowicie niezdolnego do pracy – fakt, iż ktoś podjął aktywność zawodową. Z drugiej stronu ustawodawca przewiduje możliwość pracy (dorabiania do renty).

Limity przychodów do renty socjalnej i rodzinnej podaje ZUS.

Odnośnie orzeczenia przez lekarza orzecznika, iż nie jest Pani całkowicie niezdolna do pracy oczywiście spowoduje to utratę przez Panią obydwu rent, chyba że renta rodzinna wypłacana jest z powodu kontynuacji przez Panią nauki. Trudno ocenić szanse wznowienia wypłaty Pani renty rodzinnej oraz socjalnej po przerwie wynikającej z uzyskania orzeczenia, iż „nie jest Pani całkowicie niezdolna do pracy”. W tej sprawie warto udać się do doradcy w ZUS-ie.

Niemniej jednak zgodnie z art. 72. ustawy o emeryturach i rentach z FUS – w razie ustania prawa do renty rodzinnej z powodu ustąpienia niezdolności do pracy stosuje się odpowiednio przepis art. 61.

Zgodnie natomiast z przywołanym art. 61 – prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy, z zastrzeżeniem art. 101a.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas