Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 plus dla osób niesamodzielnych. Pełnomocnik odpowiada na nasze pytania

06.08.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. archiwum MRPiPS
Uśmiechnięta twarz Krzysztofa Michałkiewicza

Czytelnicy portalu Niepelnosprawni.pl zadają naszej redakcji wiele pytań dotyczących nowych uprawnień w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pytamy Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie niektórych kwestii.

 

Komu i w jakiej kwocie przysługiwać będzie świadczenie 500 plus?

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie osobom pełnoletnim, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem. Będzie to kwota do 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych. W związku z tym osoby, które pobierają w chwili obecnej świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 1100 zł), będą również miały możliwość ubiegać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego. Warto zaznaczyć, że do wspomnianej kwoty 1600 zł nie wliczają się m.in. ewentualne dochody z pracy, zasiłek pielęgnacyjny, alimenty czy renta rodzinna.

Jakie orzeczenie będzie wymagane?

Potrzebne będzie jedno z wymienionych w ustawie orzeczeń: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Gdzie przyjmowane będą wnioski o przyznanie świadczenia?

Wniosek  o świadczenie uzupełniające będzie trzeba złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - konkretnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Ustawa wejdzie w życie 1 października br. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków. Świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Czy świadczenie będzie opodatkowane?

Świadczenie uzupełniające jest w kwocie brutto, ale organ wypłacający nie będzie mógł np. dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie też wliczać się do dochodów - m.in. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie będzie też zaliczana do dochodów, będących podstawą odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Czy osoby posiadające rentę socjalną, a więc także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, powinny wystąpić ponownie o ustalenie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji? Czy mogą wystąpić wyłącznie o stwierdzenie, że są niezdolne do samodzielnej egzystencji?

Osoby obecnie pobierające rentę socjalną, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji będą musiały wystąpić tylko o stwierdzenie takiej niezdolności.

Czy osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności powinny wystąpić o orzeczenie do całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, czy tylko o orzeczenie stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Analogicznie do poprzedniego pytania – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą musiały wystąpić do ZUS tylko o orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Czy osobom, które posiadają orzeczenia wydane przed 1997 r. przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, zaliczającym się do pierwszej grupy inwalidztwa, będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające?

W tym przypadku mamy do czynienia z kwestią praw nabytych i jeśli orzeczenie jest wydane na czas nieograniczony, to powinno być honorowane. Zatem osoby z takimi orzeczeniami powinny otrzymać świadczenie bez ponownego orzekania się o całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy osoby po 75. roku życia otrzymujące dodatek pielęgnacyjny będą musiały orzec się  o niezdolności do samodzielnej egzystencji, aby otrzymać świadczenie uzupełniające?

Tak, osoby po 75. roku życia będą musiały orzec się o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Przewiduje się jednak daleko idące ułatwienie - osoba, która dziś nie ma orzeczenia o niesamodzielności, a ma np. problemy z poruszaniem się, będzie mogła być orzeczona przez lekarza orzecznika w miejscu swojego zamieszkania.

Komentarz

  • do Beti
    keraj
    07.08.2019, 16:14
    masz rację trzeba będzie uważać, musisz być czujna Beti !!! typowa nasza narodowa mentalność tak często spotykana, co masz na myśli -donosicielstwo? konfidencję? jeśli ktoś ma I szą grupę to znaczy, że ją ma i spróbuj zgodnie z obowiązującym prawem to zanegować! no chyba że pis jest u władzy i wtedy jest tylko prawo pisowskie, gdzie polityk jest bez skazy i sam sobie wyznaczy sędziów ,prokuratorów , szefów policji , mianuje swojego partyjnego kolegę w NIK , w CBA i wszystkim którzy mogą nas zakuć w kajdanki i sponiewierać! i władzę nie respektujące i nie wykonujące wyroku sądu. jak tak można w ogóle myśleć! bądźcie czujni -uważajcie! wróg czeka u bram -może oszukiwać dość szukania wrogów , najpierw uchodzący potem żydzi , potem LGBT i kto jeszcze Beti niepełnosprawni którzy mają pierwszą grupę? otrzymaną kilka lat temu? Jak długo będziemy podzielonym narodem i będziemy się sami zgodnie z tą retoryką dzielić - chory ale mniej chory , niepełnosprawny, ale nie niepełnosprawny , temu się należy -ale temu już nie dajcie . czy to jest nasza narodowa specjalność? czy raczej przywara wynikająca z braku obycia czy nieuctwa? często spotykam się z sytuacją, że jeden niepełnosprawny coś tam dostanie, załatwi - ale już drugiemu nie powie - bo może dla mnie braknie?! tak Beti myślisz tak samo? wstydź się takiego zachowania. nie znam nikogo kto ma pierwszą grupę - bo udawał. udawał niepełnosprawność?! wykonał sam dokumentację medyczną? przekonał komisję orzekającą? to jakieś bzdury! a tak z innej beczki - przed wyborami: marszałek Kuchciński traktował protestujących niepełnosprawnych jak ........ przeciwko protestującym pod sejmem wystawił kordony uzbrojonych policjantów , a przeciw protestujących w sejmie straż marszałkowską! teraz chłopisko po wykryciu afery z przelotami - mówi troszczę się o rodzinę -szkoda że tylko o swoją . o rodzinę która płaci podatki, a tym samym za rodzinne przeloty rodziny Kuchcińskich -już się troszczyć nie musi i ta cała wodzowska partia dowodzona przez ponad 70cio letniego faceta mieszkającego z kotem mówi do nas -nie ma pieniędzy dla niepełnosprawnych. NIE PRZESZKADZAĆ mówi wódz zajmiemy się wami jak już sobie razem z naszymi rodzinami polatamy -za wasze oczywiście wyborcy ......

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas