Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

6 dni pracy pod rząd z umiarkowanym stopniem

21.08.2019
Autor: T.

Pracuję w (...), od 5 lipca posiadam umiarkowany stopnień niepełnosprawności. Zakład pracy planując mój czas pracy zaplanował mi 6 dni pod rząd, tłumacząc mi, że jest kwartalny czas rozliczeniowy i mogę nawet pracować 10 dni pod rząd non stop. Proszę o pomoc. Kierownik inaczej, w kadrach inaczej...nie wiem co mam robić.

Szanowna Pani,

Zasada jest taka, iż zgodnie z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przepisów powyższych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Co do zasady nie może więc Pani obecnie pracować więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli nie ma Pani zgody lekarza medycyny pracy. Praca ponad wymiar 7/35 jest łamaniem przez Pracodawcę przepisów prawa. Wszystkie godziny ponad 7/35 należy docelowo uznać jako nadgodziny. Wynika to z ww. przepisu ustawy. 

Aby jednak w sposób pełny móc odpowiedzieć w Pani sprawie, powinna Pani skontaktować się z prawnikiem, aby przeanalizował Pani umowę o pracę. W bezpośredniej rozmowie będzie także możliwość dopytania Pani o szczegóły sprawy. Może Pani skorzystać np. z nieodpłatnych porad prawych.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas