Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nabycie kwalifikacji w wybranym przez zainteresowanego zawodzie zakończone zdobyciem zatrudnienia

31.07.2019
Autor: Marek Słociński

W ramach projektu PO WER 1.2.1: „Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy” uczestnik z doradcą i psychologiem wybiera zawód, w którym odbywa kurs i/lub 3-miesięczny staż, a jeżeli wybór zawodu to uzasadnia również kurs j. angielskiego (certyfikat TOEIC). Równolegle pośrednik pracy poszukuje zatrudnienia. Za udział we wszystkich formach wsparcia uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe i/lub stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zapraszamy: osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałe w powiatach iławskim lub ostródzkim, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane, w wieku od 15 do 29 roku życia i należące do kategorii NEET (niepracujące i niekształcące się w systemie stacjonarnym).

Miejsce: Powiaty: iławski i ostródzki

Okres publikacji: 2019-07-31 - 2019-08-30

Podpis: Marek Słociński

Telefon: 89 648 57 51

E-mail: biuro@iig-ilawa.pl

Komunikator: Iławska Izba Gospodarcza

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas