Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień lekki i rehabilitacja w czasie pracy

01.10.2019
Autor: E.

Mam lekką niepełnosprawność i chodzę na rehabilitację w czasie pracy. Zakład każe mi ten czas odpracować, powołując się na stanowisko Komisji Prawnej GIP z dnia 28.10.2014 r. Proszę o pomoc!!!

Szanowna Pani,

wyjście na rehabilitację w trakcie pracy przez pracownika niepełnosprawnego jest traktowane jako wyjście prywatne. W związku z tym trzeba się liczyć z możliwością potrącenia przez pracodawcę części pensji lub koniecznością odpracowania nieobecności. Państwowa Inspekcja Pracy przyjęła, że wyjście prywatne pracownika niepełnosprawnego może zostać odpracowane nie tylko w tej samej dobie pracowniczej, ale także w innych dniach. Według Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia 28 października 2014 r. (GNP-152-0020-3-2/14, publ. Ubezpieczenia i Prawo Pracy, 17/2017, str. 41) pracownicy niepełnosprawni mają prawo odpracowywać wyjścia prywatne na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy.

Odmienne stanowisko zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego zdaniem – czas pracy niepełnosprawnych, bez względu na stopień niepełnosprawności, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Ustawowe określenie dla pracownika niepełnosprawnego sztywnych norm czasu pracy zarówno dobowej, jak i tygodniowej oraz zakaz zlecania mu pracy nadliczbowej w praktyce uniemożliwia Pani odpracowania tzw. wyjścia prywatnego w innym dniu. Dopuszczalny wydaje się zatem tylko przypadek gdy skorzysta Pani z tzw. wyjścia prywatnego i w tym samym dniu odpracuje to zwolnienie od pracy. W takim przypadku nie dojdzie bowiem do naruszenia sztywnej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, przy zachowaniu dobowego i tygodniowego odpoczynku. Z powyższego wynika, że pracownicy niepełnosprawni mogą odpracowywać wyjścia prywatne tylko w tym dniu, w którym one nastąpiły. Odpracowanie w innych dniach, w których norma czasu pracy została już wypracowana, spowoduje jej przekroczenie, nawet jeżeli wg art. 151 § 21 K.p. czas poświęcony na odpracowanie wyjścia w celach  prywatnych według art. nie jest pracą nadliczbową.
 

Z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas