Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Transport karetką do poradni

01.10.2019
Autor: M.

Czy lecząc się w poradni przyklinicznej w odległości 200 km od miejsca zamieszkania, mam prawo prosić o transport karetką, jestem niepełnosprawna (I gr. inw.), mieszkam sama. Poruszanie utrudnione. Wymagam opieki osób drugich w codziennym życiu. Proszę o paragrafy w ustawie określające uzasadnienie. Dziękuję.

Szanowna Pani,

w Pani przypadku, w grę może wchodzić transport sanitarny „daleki" bowiem miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km. 

Z transportu dalekiego w POZ można m.in. korzystać w następujących sytuacjach:

  1. gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi pozostawać pod stałą opieką danego specjalisty (poradni specjalistycznej), a jego ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do najbliższej poradni położonej w odległości od miejsca zamieszkania przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km.
  2. gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi pacjent korzysta z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, realizowanych jedynie przez niektóre poradnie, odległość do poradni z miejsca zamieszkania pacjenta w sumie przekracza tam i z powrotem 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni.

Wniosek (dostępny na stronie NFZ) wypełnia lekarz POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, wskazując na wniosku, kto ma transport zrealizować. W sytuacjach opisanych w ww. punkcie 1 i 2, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie wystawione przez lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (udzielającego świadczeń wskazanych we wniosku), w momencie zlecenia pacjentowi kolejnej wizyty kontrolnej w poradni. W zaświadczeniu należy wskazać, że pacjent jest już pod opieką poradni, do której ma odbyć się transport (tzn. kolejna wizyta wynika z kontynuacji leczenia) oraz datę planowanego świadczenia. W sytuacji gdy poradnia specjalistyczna, nie jest najbliższą miejscu zamieszkania Pani poradnią – dodatkowo istnieje konieczność uzasadnienia przewozu do tej konkretnie poradni specjalistycznej.

Oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem powinna Pani przedstawić w oddziale Funduszu – nie później niż na 7 dni przed datą planowanego transportu. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek – może poprosić Panią, lekarza wystawiającego wniosek lub poradnię, do której się Pani wybiera o dodatkowe wyjaśnienia. Dyrektor Oddziału NFZ, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje pisemną zgodę na transport daleki lub odmawia zgody na transport daleki w POZ. Ze zgodą oraz oryginałem wniosku należy udać się do realizatora, z którym ustala się szczegóły przewozu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn.zm.)  oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2019 poz.736).

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy w budynku, w którym mieszkasz, przydałaby się winda?

Biuletyn

Wspierają nas