Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wyjście prywatne w czasie pracy

09.08.2019
Autor: E.

Dzień dobry, czy osoba z niepełnosprawnością lekką musi odpracować czas wyjścia prywatnego? A jeśli to dotyczy np. rehabilitacji? Czy zakład pracy może odmówić zgody na wyjście? Jak to się ma do przepisów, że nie można pracować dłużej niż 8 godzin i 40 w tygodniu? To bardzo ważne dla mnie.

Szanowna Pani,

przepis, który pozwala skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy dotyczy osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, a Pani posiada lekki stopień niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16. 1. przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

O ile lekarz nie wyraził zgody na Pani pracę powyżej 40 godzin/tydzień oraz 8 godzin/doba i nie jest to praca przy pilnowaniu to nie może Pani (pracując na umowę o pracę) „odpracowywać” poprzez przekraczanie 8-godzinnej normy czasu pracy.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas