Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

25.07.2019
Autor: K.

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, pracuję na 3/4 etatu, praca tylko w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00, także w soboty i niedziele (ok. 120 godz. miesięcznie). Czy przysługuje mi dodatek za godziny nocne i pracę w niedziele?

Szanowny Panie,

za pracę w godzinach nocnych (o ile pracuje Pan na podstawie umowy o pracę) przysługuje Panu odpowiedni dodatek. Odnośnie pracy w niedzielę, zasady określone w Rozdziale VII Kodeksu pracy zatytułowanym „Praca w niedziele i święta” stosuje się odpowiednio do Pana pracy.

Zgodnie z art. 1518 Kodeksu pracy:

§  1.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§  2.  W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas