Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy pracodawca dostanie dofinansowanie? Prawnik wyjaśnia

25.06.2019
Autor: Anita Siemaszko, fot. pixabay.com
Źródło: Integracja 2/2019
uścisk dłoni - grafika

Chciałbym się dowiedzieć, czy pracodawca zatrudniający na otwartym rynku osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności z PZON (w moim wypadku stopień umiarkowany), a nieposiadającą prawa do renty socjalnej może uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia takiego pracownika z PFRON czy też z PUP. Zadaję to pytanie, gdyż mam szansę na zatrudnienie, a nie wiem, czy pracodawca może coś zyskać.

Fryderyk P.

 

Anita SiemaszkoOdpowiada prawniczka Integracji, Anita Siemaszko:

Środki na dofinansowanie wynagrodzenia dla pracownika niepełnosprawnego pochodzą z PFRON. Warto pamiętać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Dofinansowanie nie przysługuje również na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury i został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

O dofinansowanie może ubiegać się pracodawca, jeżeli m.in.:

 • zatrudnia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie wynosi co najmniej 6 proc.;
 • nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

Obecnie pracodawcy chronionego i otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E),
 • oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowa-nym (04-O).

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą – 75 proc. tych kosztów.

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, pracodawca może także się starać ze środków PFRON o:

 • zwrot kosztów:
  • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c;
 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Więcej na temat dofinansowania wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej na stronie www.pfron.org.pl.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowa-nia do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 951)

Komentarz

 • Ależ proszę nie krytykować tych ulg na PFRON ,dla pracodawców , bo są świetne
  Ala
  03.07.2019, 13:24
  Dzięki tym ulgom dla pracodawców , o których wspomniano niżej ,wielu niepełnosprawnych ,(w tym mój kuzyn z drugą grupą inwalidzką) znalazło pracę , którą lubi .To jedno z najlepszych rozwiązań w aktywizacji niepełnosprawnych . Dlatego należy nawet zwiększyć tę ulgę , bo to najlepsza zachęta dla pracodawców do zatrudniania ON. Kuzyn dojeżdżał kiedyś do pracy chronionej 50 km w jedną stronę , wstawał przed piątą .Teraz ma pracę blisko domu , co cieszy , a dodatkowo zarabia więcej .Więc same plusy. Gdyby nie ta ulga do dziś pracowałby w pracy chronionej,zarabiając minimalną tracąc czas i pieniądze na bilet miesięczny , który kosztuje krocie .

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas