Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop a wypowiedzenie z pracy

09.08.2019
Autor: M.

Pracuję w firmie turystycznej od 2012 roku, od 2009 mam stopień umiarkowany. Pracodawca nie chciał przyjąć do wiadomości mojej niepełnosprawności (nie chciał mnie z nią zatrudnić więc oficjalnie nie przynosiłam orzeczenia). Jednak w tym roku wypowiedział mi umowę z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Wtedy dostarczyłam orzeczenie. Za rok 2019 należy mi się dodatkowe wolne proporcjonalne do przepracowanych miesięcy. Wiem, że należy mi się dodatkowe 10 dni urlopu za ostatnie 3 lata czyli 2018, 2017 i 2016. Co mam zrobić?

Szanowny Pani,

jeżeli ustał już stosunek pracy, powinien Pani niezwłocznie wezwać pracodawcę do wypłaty Pani ekwiwalentu za zaległy urlop pod rygorem oddania sprawy do sądu. Można także poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy. Warto w piśmie powołać się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 339/04 zgodnie z którym prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas