Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień umiarkowany. Jakie ulgi?

01.07.2019
Autor: J.

Mam stopień umiarkowany, jakie ulgi mi przysługują?

Szanowna Pani,

w obowiązującym w Polsce systemie, ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności, w niektórych przypadkach od symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może korzystać z rozmaitych dofinansowań (m.in. do turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny itp.). Jeśli jest zatrudniona, to korzysta z uprawnień pracowniczych, m.in. ze skróconej normy czasu pracy, z urlopu dodatkowego.

Pełną informację o przysługujących ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności znajdzie Pani na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas