Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

GUS: gospodarstwa domowe osób z niepełnosprawnością coraz biedniejsze

21.06.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. Maria Kaloudi/Freeimages.com
Skierowana w dół strzałka z topniejącego lodu

Gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnością oraz gospodarstwa rencistów ubożeją względem średniej wszystkich gospodarstw w Polsce – wynika z badania GUS „Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”. Niestety, wszystkie podane przez Główny Urząd Statystyczny dane potwierdzają tę tezę.

Najniższy w Polsce przeciętny miesięczny dochód na osobę w 2018 r. dotyczył gospodarstw domowych rencistów. Wyniósł on 1355 zł na osobę i był o 20 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej. Utrzymuje się tutaj tendencja wzrostowa, gdyż w 2017 r. był niższy o 18,9 proc.

Również w gospodarstwach rencistów był najwyższy udział wydatków w dochodach (84,2 proc.), mieli oni także najniższą kwotę nadwyżki przeciętnych miesięcznych dochodów nad średnimi wydatkami – 214 zł.

Renciści wydali też relatywnie najwięcej w 2018 r. ze wszystkich gospodarstw na użytkowanie mieszkania lub domu i energię.

Co ciekawe, udział dochodów ze świadczenia wychowawczego 500+ w przeciętnym miesięcznym dochodzie na jedną osobę był najwyższy w gospodarstwach rencistów wychowujących dzieci do 17 roku życia (21,8 proc.).

Różnice rosną

O 15,5 proc. poniżej przeciętnej krajowej kształtował się średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych, które miały w swoim składzie osobę z niepełnosprawnością. W 2017 r. było to poniżej 14,4 proc. przeciętnej krajowej, zatem różnica wzrosła.

W tych gospodarstwach 51,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę stanowiły dochody ze świadczeń społecznych. W gospodarstwach bez osób z niepełnosprawnością było to znacząco mniej – 27,5 proc.

Przeciętne miesieczne wydatki na osobę w gospodarstwach z osobami z niepełnosprawnością były niższe niż przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach ogółem o 14 proc. Tutaj także nastąpił wzrost, gdyż w 2017 r. było to 13,1 proc.

Mieszkania słabiej wyposażone

Rodziny z osobą z niepełnosprawnością były też gorzej wyposażone w przedmioty trwałego użytkowania, szczególnie w urządzenia zaawansowane technologicznie.

„Urządzenie z dostępem do Internetu posiadało 76,9% gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych i 69,4% gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, natomiast smartfon – odpowiednio 69,3% oraz 58,9%. Samochód osobowy posiadało 68,0% gospodarstw domowych bez osób niepełnosprawnych i 57,7% gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi” – podaje w raporcie GUS.

Gospodarstwa rencistów dysponowały też najmniejszą przeciętną powierzchnią użytkową mieszkań – 66,3 m2. Tylko u rencistów nie nastąpił wzrost powierzchni użytkowej mieszkania. Natomiast pobierający rentę dysponowali największą powierzchnią użytkową na osobę (40,9 m2), co wiąże się z mniejszą liczbą osób w domu. Gospodarstwa domowe rencistów były też najsłabiej wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne.

Na tle innych gospodarstw renciści najsłabiej subiektywnie oceniali swoją sytuację materialną – 18,1 proc. ocen pozytywnych wobec 14,5 proc. w 2017 r.

Komentarz

  • Od 20 lat jak jestem na wózku to PiS dał mi najwięcej w tak krótkim czasie od kiedy obięli władzę.
    wózkowicz
    21.06.2019, 15:30
    Wcześniej to tylko w 2005-2007 też było niezle wtedy WPROWADZONO podwyżkę rent co roku jakby automatycznie, ale wtedy rząd się rozwiązał. Obecnie jest bardzo dobrze oby tak dalej.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Co sądzisz o proponowanych przez rząd zmianach w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Biuletyn

Wspierają nas