Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rusza rehabilitacja kompleksowa! Dla kogo? Od kiedy? Tłumaczymy

11.06.2019
Autor: Mateusz Różański, konsultacje: Ewa Płodzień-Pałasz, Zastępca Kierownika Projektu, Wydział ds. Projektów Współfinansowanych, Departament ds. Programów PFRON, fot. PFRON
4 zdjęcia przedstawiające: budynek ośrodka wypoczynkowego, basen, salon oraz zejście nad wodę

Trwa rekrutacja chętnych do udziału w pilotażowym programie PFRON „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Jego celem jest stworzenie podstaw pod system rehabilitacji kompleksowej – jaki funkcjonuje choćby w Niemczech. Oto zestaw najważniejszych informacji dla zainteresowanych udziałem w tym przełomowym projekcie.

AKTUALIZACJA: 25.10.2019

Jaki jest cel kompleksowej rehabilitacji?

Podstawowym celem kompleksowej rehabilitacji jest uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub uruchomienie działalności gospodarczej.

Na czym polega kompleksowa rehabilitacja?

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy:

  • Moduł zawodowy, którego celem jest wejście lub powrót na otwarty rynek pracy. Firmy, które wygrały przetarg na realizację programu zadeklarowały, że znajdą pracę dla co najmniej 60 proc. uczestników.
  • Moduł medyczny, czyli wszelkie działania mające na celu usprawnienie i poprawę stanu zdrowia poprzez spektrum zabiegów.
  • Moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników i ich rodzin.

Gdzie kompleksowa rehabilitacja będzie realizowana?

Rehabilitacją kompleksową na początku będą zajmować się cztery ośrodki w skali kraju, zlokalizowane w:

Ośrodki znajdują się w obiektach, w których prowadzona jest już rehabilitacja medyczna i które dysponują odpowiednią infrastrukturą do prowadzenia rehabilitacji medycznej – są dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Widok z góry na dość duży budynek z czerwonym dachem, obok parking i dwa korty tenisowe
Ośrodek Obok Lasu – Grębiszew

Ile osób z niepełnosprawnością zakwalifikuje się do programu?

Minimalnie będzie to 600 osób, czyli po 150 w każdym z ośrodków. Ta liczba może być większa w zależności od tego, ile czasu będą potrzebować uczestnicy programu na przejście ścieżki rehabilitacji kompleksowej i uzyskanie zatrudnienia.

Kto może wziąć udział w programie kompleksowej rehabilitacji?

W programie mogą wziąć udział osoby, u których stwierdza się niepełnosprawność ograniczającą dotychczasową zdolność do pracy, ale u których są rokowania powrotu do pracy po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej.

Do udziału w programie zapraszane są również osoby ze znaczną dysfunkcją organizmu. Uczestnik programu musi być jednak w stanie wykonywać samodzielnie czynności związane z przygotowywaniem i ze spożywaniem posiłków, z ubieraniem się, higieną osobistą i codziennymi obowiązkami.

Nie wyklucza się przy tym pomocy ze strony asystenta, np. w sytuacji pomocy przy kąpieli.

Osoby z jakiego rodzaju niepełnosprawnością mogą wziąć udział w programie?

Nie ma ograniczeń co do rodzaju niepełnosprawności. Nie jest też wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, może to być jedynie wypis od lekarza lub inny dokument potwierdzający niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu.

Salon z kanapą, stolikiem, stołami i krzesłami, po lewej otwarte okno
Sala spotkań – Nałęczów

Czy będzie jeden, wspólny program dla wszystkich uczestników?

Nie. Program kompleksowej rehabilitacji będzie dopasowywany za każdym razem do konkretnej osoby. Ośrodki zapewnią pewien gwarantowany koszyk świadczeń. Na początku pobytu w ośrodku zaplanowany jest dwutygodniowy okres próbny. Wtedy odbywać się będą badania, prowadzone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy określą możliwości danej osoby i pomogą jej wybrać zawód.

Ile czasu będzie trwać kompleksowa rehabilitacja jednej osoby?

O tym, ile czasu dana osoba spędzi w programie, decydować będzie przebieg jej rehabilitacji zawodowej. Jego średni czas oszacowano na 9 miesięcy, natomiast minimum na 3-4 miesiące. W programie będzie można być nawet przez rok, i to jeszcze z możliwością przedłużenia do 15 miesięcy.

Od czego będzie zależał czas pobytu w ośrodku?

Od przebiegu rehabilitacji zawodowej. W jej skład wchodzić będzie m.in. wsparcie doradcy zawodowego, który pomoże uczestnikowi programu znaleźć pierwszy lub nowy zawód. Oprócz tego będą prowadzone warsztaty poszukiwania pracy, szkolenia z tzw. kompetencji kluczowych (m.in. językowych) i szkolenia komputerowe.

Główną rolę odgrywać będą szkolenia zawodowe – konkretnie przygotowujące już do podjęcia pracy. Dla każdego uczestnika przewidziano minimum 400 godzin tych szkoleń. Kończyć się one będą egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

Od początku uczestnictwa w programie z uczestnikiem będzie pracować pośrednik pracy, którego zadaniem będzie znalezienie mu pracodawcy. Program szkoleń zawodowych będzie podporządkowany właśnie potrzebom pracodawców – tak, by po ukończeniu programu rehabilitacji kompleksowej jego uczestnik płynnie wszedł na rynek pracy.

Podświetlone jacuzzi i niewielki basen
Basen w Hotelu Róża – Ustroń

Czy jest przewidziane wsparcie psychologiczne?

Co najmniej raz na dwa tygodnie każdy uczestnik będzie miał zagwarantowaną półgodzinną rozmowę z psychologiem. W razie potrzeby uczestnik będzie mógł otrzymać krótkookresową psychoterapię. Ponadto organizowane będą spotkania z osobami z niepełnosprawnością, którym udało się osiągnąć sukces na rynku pracy. Wsparcie psychologiczne będzie mogła otrzymać także rodzina uczestnika.

Jakie koszty ponosi uczestnik programu?

Żadnych. Wszystkie koszty pokrywać będzie PFRON. Osoby, które zdecydują się na stacjonarny pobyt w ośrodku, będą miały zagwarantowane trzy posiłki dziennie i nocleg w pokojach jednoosobowych.

Dodatkowo, jeśli uczestnik ma dziecko na wyłącznym utrzymaniu, to może ono przebywać w ośrodku, który zapewni mu przedszkole i szkołę.

Ponadto, jeśli uczestnik będzie potrzebował usług lekarza specjalisty, to również będzie mu on zapewniony. Tak samo w sytuacji, gdy potrzebna będzie konsultacja z ekspertem niezwiązanym z rehabilitacją, np. prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Co z uczestnikami, którzy nie zdecydują się na pobyt w ośrodku?

Mogą dojeżdżać na zajęcia z domu. Wtedy organizatorzy będą pokrywać koszty dojazdu – paliwa lub biletów, a także zapewniać posiłki w trakcie zajęć.

Otoczone poręczami zejście dla osób na wózkach nad wodę
Zejście nad jezioro przy Ośrodku Wielspin – Wągrowiec

Czy z uczestnikiem będzie mógł przebywać inny członek rodziny: mąż, żona lub jeden z rodziców?

Nie. Za to raz na dwa tygodnie uczestnik, który będzie przebywał w ośrodku, będzie miał opłacany wyjazd do domu. Rodzina oczywiście może odwiedzać uczestnika w weekendy.

Jak będzie wyglądać rekrutacja?

Rekrutacja trwa cały czas.

Chętni do uczestnictwa będą badani przez psychologa i lekarza, którzy będą kwalifikować do udziału w programie.

Dla zainteresowanych uruchomiona została infolinia:

Komentarz

  • Program...
    ONKA
    14.06.2019, 19:19
    Czytam i nie rozumiem, a jestem umysłowo pełnosprawna zaś ruchowo i słuchowo niezbyt. Drugi problem to wiek. To, że wypadek miałam w 1999 i do dziś jestem ze stopniem znacznym bez praw do samodzielnej egzystencji nie znaczy, że mam stałego opiekuna i obarczam innych swoim kalectwem czyli nie nadaję się do tego typu rehabilitacji. Ok zgadzam się bo nie kwapiłabym się zamknąć gdzieś na kilka m-cy. PYTANIE? A dlaczego tak ciężko dostać się na 3-4 tygodniową rehabilitację w sanatorium czy też we własnej miejscowości na oddział dzienny? DLACZEGOOO?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas