Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Projekt unijny "Od stażu do angażu"

11.06.2019
Autor: Iwona

Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz opieką mentora w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych i społecznych. Zrealizują również średnio 130-godzinny program szkoleń zawodowych lub min. 3-miesięczny program stażu/praktyk zgodnie z wynikiem diagnozy luk kompetencyjnych i wypracowanym Indywidualnym Planem Działania. Uczestnikiem projektu może zostać osoba: - zamieszkująca na terenie Województwa Łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Art. 25, - w wieku 18-29 lat, - bierna zawodowo, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Tematyka szkoleń będzie wybrana zgodnie z predyspozycjami uczestnika. Przykładowe tematy szkoleń zawodowych: - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MIG/MAG/TIG, - programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z blokiem rysunku technicznego, - kadry i płace z elementami księgowości, - prawo jazdy kat. B, C, C+E, D kwalifikacja wstępna/przyśpieszona - kurs obsługi dronów, - kurs kancelaryjno-archiwizacyjny, - inne wg potrzeb uczestniczek i uczestników. Więcej informacji na naszej stronie: http://jmm.net.pl/odstazudoangazu/ oraz funpage: https://www.facebook.com/OdStazuDoAngazu.Lodzkie/

Miejsce: Województwo Łódzkie

Okres publikacji: 2019-06-11 - 2019-07-11

Podpis: Iwona

Telefon: 739 232 525

E-mail: odstazudoangazu@jmm.net.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Jak w tym roku spędzisz wakacje?

Biuletyn

Wspierają nas