Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Projekt „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” w Mieście Olsztyn

11.06.2019
Autor: Rembiszewska-Piątek Sylwia

Miasto Olsztyn w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” uruchomi w 2019 roku 40 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Żłobku Miejskim nr 4 w Olsztynie przy ul. Wyspiańskiego 2.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna poprzez stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W projekcie mogą wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni spełniający poniższe kryteria: - miejscem zamieszkania przynajmniej jednego z rodziców jest Olsztyn, -przynajmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych pracuje/ powraca do pracy po urlopie macierzyńskim /rodzicielskim lub jest bezrobotne lub bierne zawodowo. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: -rodzice/ opiekunowie prawni dzieci z niepełnosprawnościami, -niepełnosprawni rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, -rodzice/ opiekunowie prawni dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci).

Szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie zzmolsztyn.bip.gov.pl oraz zlobki-olsztyn.nabory.pl

Miejsce: Olsztyn

Okres publikacji: 2019-06-11 - 2019-07-11

Podpis: Rembiszewska-Piątek Sylwia

Telefon: 89521-49-00

E-mail: zdrowie@olsztyn.eu

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Jak w tym roku spędzisz wakacje?

Biuletyn

Wspierają nas