Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie dla opiekuna wujka z niepełnosprawnością

12.08.2019
Autor: E.

Witam, moje pytanie dotyczy przepisów związanych ze świadczeniem dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy sami mają stopień (2), a podopieczni (1) znaczny. Czytałam iż mają te przepisy zostać zmodyfikowane i wnioski na takie świadczenie będą mogły składać także osoby, które zajmują się chorym członkiem rodziny, a same mają stopień oraz np.rentę socjalną na czas określony. Zajmuję się niepełnosprawnym wujem chorym na nowotwór, który mieszka wraz ze mną. Sam wuj ma tylko zasiłek z opieki społecznej około 550 zł, gdy otrzymał dodatek pielęgnacyjny automatycznie zasiłek został także zmieniony i zmniejszony, więc to cały jego dochód, więc tylko na mnie spadają koszty utrzymania domu oraz część opłat za leki wuja. Czy w związku z tym mogę starać się o świadczenie dla opiekuna dorosłej osoby z niepełnosprawnością?

Szanowna Pani,

w ramach obowiązujących przepisów nie może Pani korzystać zarówno z zasiłku dla opiekuna, jak i świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad wujem.

Niestety, zarówno specjalny zasiłek opiekuńczy, jak i świadczenie pielęgnacyjne przysługują (niezależnie od innych warunków) jedynie osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec potrzebujących opieki. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej (wnuki, dzieci, czyli zstępni, oraz rodzice, dziadkowie, czyli wstępni) oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny względem wuja nie ciąży na Pani. Z tego powodu, niestety, nie może Pani ubiegać się o powyższe świadczenia opiekuńcze.

 

Z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas