Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy osoby niepełnosprawnej w ochronie

17.06.2019
Autor: K.

Szanowni Państwo, mam zapytanie dotyczące zatrudnienia w ochronie oraz czasu pracy, zarówno co do ilości godzin dziennie, jak również w skali miesiąca. Jestem osobą mającą 1 grupę inwalidzką, schorzenie związane z poruszaniem się, z mojej wiedzy wynika, że mogę pracować 7 godzin dziennie, co daje 140 godzin miesięcznie. Jak to się ma do firm ochrony, ponieważ poinformowano mnie o zupełnie innych rozwiązaniach i regulacjach. Proszę o odpowiedź. Z wyrazami szacunku i poważania.

Szanowny Panie,

zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Stosowanie wskazanych powyżej norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Jednak ww. przepisów nie stosuje się:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Zatem skoro zatrudniony jest Pan w ochronie, nie obowiązują Pana ww. przepisy dotyczące skróconej normy czasu pracy, a obowiązują normy czasu pracy przewidziane przez Kodeks pracy.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Które działanie Integracji w czasie 25 lat jej istnienia było lub jest dla Ciebie najważniejsze?

Biuletyn

Wspierają nas