Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy partner może pobierać na mnie zasiłek opiekuńczy?

12.07.2019
Autor: T.

Witam serdecznie. Mam takie pytanie. Jestem osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do tej pory opiekowała się mną mama, która pobierała zasiłek opiekuńczy. Od 3 lat jestem z chłopakiem, razem mieszkamy u moich rodziców i mamy dziecko. Ostatnio byłam na komisji i dostałam nowe orzeczenie. Teraz pytanie, czy mój partner może być moim opiekunem i pobierać zasiłek opiekuńczy? Czy taki zasiłek może tylko rodzina osoby niepełnosprawnej pobierać?

Szanowna Pani,

rozumiem, że chciałaby aby Pani partner, z którym nie pozostaje Pani związku małżeńskim, mógł otrzymywać świadczenie z tytułu opieki nad Panią. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, takie świadczenie przysługuje (świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy), jeżeli opiekuje się członkiem rodziny, wobec którego zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, a zgodnie z powołanym kodeksem taki obowiązek nie ciąży nad Pani partnerem w stosunku do Pani.

Nie mogę jednak przesądzić, czy gdyby sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego po wyczerpaniu drogi administracyjnej, sąd badając wszystkie okoliczności sprawy nie uznałby, iż w tej konkretnej sytuacji przysługiwałoby wyjątkowo jedno ze świadczeń z tytułu opieki nad Panią, choć szanse są znikome.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas