Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ziemia rolna, nieużytek a świadczenie pielęgnacyjne

12.07.2019
Autor: N.

Witam, mój mąż ma przepisane 2 ha ziemi rolnej. Ziemia została przepisania bardzo dawno temu, będzie ze 25-30 lat temu. Ziemia leży jako nieużytek. Mieszkamy w mieście. Nie pobieramy żadnych pożytków. Mąż złożył odwołanie do sądu, ponieważ cofnieto mu zasiłek opiekuńczy, dokł. pkt 7, chociaż wcześniej przyznano mu do momentu ukończenia 16 lat przez córkę. I tu pytanie, czy ww. własność może mieć wpływ na decyzję sądu? Nigdy wcześniej nie było to przeszkodą i świadeczenie opiekuńcze mąż otrzymywał. Pzdr

Szanowna Pani,

rozumiem, że Mąż pobiera świadczenie pielęgnacyjne. W Państwa wypadku należy mieć na uwadze art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych:

  1. W przypadku, gdy o świadczenia, o których mowa w art. 16a i art. 17 [w tym świadczenia pielęgnacyjnego] ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
    1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
    2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
  2. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas