Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop na emeryturze

26.06.2019
Autor: N.

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i korzystałam z dodatkowego urlopu. W kwietniu przeszłam na emeryturę. Czy jeśli podejmę pracę będąc emerytem zachowam prawo do dodatkowego urlopu?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlop dodatkowy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

Na kwestię prawa do dodatkowego urlopu nie wpływa ustalenie dla danej osoby prawa do emerytury/ przebywanie na emeryturze.

Tak więc podjęcie pracy, gdy przebywamy na emeryturze, nie wpływa na uprawnienia pracownicze osoby z niepełnosprawnością dotyczące korzystania z urlopu dodatkowego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas