Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Turnus rehabilitacyjny NFZ. Brakuje mi dni urlopu

19.06.2019
Autor: J.

Mam lekki stopień niepełnosprawności. Brakuje mi dni urlopu na pokrycie turnusu. Czy przysługuje mi dodatkowy urlop na rehabilitację? Pierwszy raz korzystam z sanatorium.

Szanowna Pani,

w myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej, wyłącznie osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami prac.

Ponieważ Pani posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, takie zwolnienie niestety nie przysługuje. Warto także podkreślić, że ww. zwolnienie przysługuje wyłącznie w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, natomiast osoby skierowane przez NFZ do sanatorium oraz osoby korzystające z prewencji rentowej ZUS nie mogą korzystać z ww. zwolnienia.

Urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni przysługuje wyłącznie osobom posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Które działanie Integracji w czasie 25 lat jej istnienia było lub jest dla Ciebie najważniejsze?

Biuletyn

Wspierają nas