Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mam prawo do zaległego zasiłku pielęgnacyjnego?

29.07.2019
Autor: A.

Otrzymałem znaczny stopien niepełnosprawności ze względu na wzrok. Przez dwa lata nie pobierałem zasiłku pięlęgnacyjnego gdyż nie wiedziałem, że taki mi przysługuje, a nikt w powiatowym zespole d/s orzekania o niepełnosprawności mnie nie poinformował o takim prawie. Czy mogę ubiegać się o wypłatę zaległego zasiłku?

Szanowny Panie,

generalnie zgodnie z art. 24 ust. 2a. ustawy o świadczeniach rodzinnych – jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Choć nie skorzystał Pan z w/w przepisu, może Pan spróbować złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny za okres wstecz, jednak szanse w Pana wypadku na uzyskanie świadczenia oceniam z wielką ostrożnością. Może Pan powołać się na okoliczności przedstawione przez Pana. W przypadku odmowy, można złożyć odwołanie zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na decyzji odmownej, a po wyczerpaniu drogi administracyjnej można złożyć skargę do sądu administracyjnego, który może uznać, iż skoro z orzeczenia wynika, iż przez cały czas posiadał Pan znaczny stopień niepełnosprawności i musiał Pan zmagać się z wieloma problemami z tego powodu, to zasady słuszności przemawiają, aby wyjątkowo przyznać Panu zasiłek pielęgnacyjne wstecz, pomimo braku stosownego wniosku.

Wiele osób postuluje, aby wraz z otrzymanym orzeczeniem osoba z niepełnosprawnością otrzymywała odpowiednią broszurę, która będzie wskazywała podstawowe uprawnienia wynikające z uzyskania danego stopnia niepełnosprawności.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas