Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wstęp z psem asystującym na basen i do sauny

06.08.2019
Autor: S.

Mam owczarka niemieckiego z certyfikatem psa asystującego. Czy pies asystujący posiadający certyfikat może wejść do aquaparku czy strefy saun (oczywiście nie do wody czy sauny), ale czekać obok gdy właściciel się kąpie czy grzeje w saunie. Jestem niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym 10 N z kłopotami w poruszaniu się tj. mam Parkinsona, kuleję (pies pozwala mi balansować ciałem w czasie chodzenia), spowolnienie ruchowe (pies nadaje tempo poruszania się), zaburzenia równowagi (pies pomaga w stawaniu po upadku lub ogranicza upadek), prawostronny niedowład skurcze prawej nogi (pies trąca mi nogę, gdy nie mogę zrobić kroku). Ze względu na niesprawną prawą rękę nie mogę używać wózka inwalidzkiego czy kul. Czy obsługa basenu lub strefy saun może mnie nie wpuścić ? I co wtedy ? Czy powinienem wzywać policję?

Szanowny Panie,

zgodnie z art.  20a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1.  Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:

  •  do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;
  •  do parków narodowych i rezerwatów przyrody;
  •  na plaże i kąpieliska.

2.  Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

3.  Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

4.  Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

5.  Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

6.  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Jak wskazano na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na pytanie odnośnie możliwości korzystania z pomocy psa asystującego w czasie zabiegów w sanatorium – „Zgodnie z definicją słownikową „wstęp" oznacza możliwość wejścia, prawo uczestnictwa w czymś. Zatem prawo wstępu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym do budynku np. sanatorium oznacza, że osoba ta na czas trwania turnusu sanatoryjnego, w którym uczestniczy, ma prawo do zamieszkania na terenie tego sanatorium wraz z psem asystującym. Z oczywistych względów osoba ta powinna mieć zapewnioną możliwość korzystania z pomocy psa asystującego również w czasie posiłków czy zabiegów”.

Przede wszystkim w razie odmowy wstępu na basen, należałoby złożyć skargę do dyrekcji basenu na odmowę wstępu. Oczywiście musi Pan przestrzegać obowiązków związanych z posiadaniem psa asystującego, o których mowa powyżej, jak i przepisów ogólnych związanych z posiadaniem psa.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas