Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Projekt unijny „Bo są Radosne Skrzaty – czas wracać do pracy”

14.05.2019
Autor: Paulina Brol

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie „Bo są Radosne Skrzaty – czas wracać do pracy”, poprzez utworzenie placówki Niepublicznego Żłobka „Radosne Skrzaty” przy ul. Matejki 2 w Gołdapi, nr projektu RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/18,którego celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Projekt adresowany jest do osób posiadających dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, zamieszkałych na terenie powiatu gołdapskiego. Projekt zakłada utworzenie placówki Niepublicznego Żłobka „Radosne Skrzaty” w Gołdapi i objęcie w okresie 01.09.2018 do 30.09.2020 r., opieką żłobkową dzieci – uczestników Projektu. Nabór do powyższego projektu prowadzony jest od września 2018 r. - do wyczerpania miejsc. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana do zgłoszenia się do projektu znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie, do pobrania w biurze projektu Niepublicznego Żłobka „Radosne Skrzaty” przy ul. Żeromskiego 13 oraz na stronie internetowej żłobka. Projekt „Bo są Radosne Skrzaty – czas wracać do pracy” mający na celu utworzenie placówki Niepublicznego Żłobka „Radosne Skrzaty” w Gołdapi przy ul. Matejki 2 jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Miejsce: Gołdap

Okres publikacji: 2019-05-14 - 2019-06-13

Podpis: Paulina Brol

Telefon: 504189812

E-mail: sekretariat@radosne-skrzaty.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Czy powinny istnieć limity zarobków dla rencistów?

Biuletyn

Wspierają nas