Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pośrednictwo pracy, zatrudnienie

07.05.2019
Autor: Fundacja Aktywizacja

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie Gotowi do zmian II oraz Postaw na pracę. Projekty realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

KRYTERIA REKRUTACJI DO PROJEKTÓW: pozostawanie w wieku aktywności zawodowej (uczestnikami projektu mogą być osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) zamieszkanie na terenie Polski pozostawanie bez zatrudnienia – os. nieaktywne zawodowo, bezrobotne i poszukujące pracy posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) deklarowane zainteresowanie udziałem w formach wsparcia oferowanych w projekcie brak statusu, na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie, uczestnika WTZ ani pracownika Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełnią i złożą we właściwym Oddziale formularz zgłoszeniowy. W zależności od Indywidualnego planu działania można skorzystać z pomocy tj : Konsultacji indywidualnych (m.in. z doradcą zawodowym, psychologiem, psychoterapeutą, prawnikiem, wolontariuszem ekspertem, Job Crafterem, Trenerem pracy) Szkoleń e-learningowych, komputerowych, zawodowych i zewnętrznych. Warsztatów zarządzania finansami, Warsztatów Umiejętności zawodowych, Warsztatów adaptacyjnych, Aktywnych metod poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technologii IT (w tym przygotowania CV wideo/portfolio zawodowego) Praktyk zawodowych Staży zawodowych Pośrednictwa pracy Wszystkie działania mają na celu pomóc w znalezieniu zatrudnienia.

Fundacja Aktywizacja Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku ul. Legionowa 28 lok 601, 15-281 Białystok tel. 509 662 672 I 85 679 26 65

Miejsce: Polska, Białystok

Okres publikacji: 2019-05-07 - 2019-06-06

Podpis: Fundacja Aktywizacja

Telefon: 509662672

E-mail: bialystok@idn.org.pl

Komunikator: Fundacja Aktywizacja

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Czy powinny istnieć limity zarobków dla rencistów?

Biuletyn

Wspierają nas