Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwrot za leczenie stomatologiczne

12.08.2019
Autor: W.

Witam. Chciałbym zapytać się, czy z racji posiadania przeze mnie stopnia niepełnosprawności (stopień umiarkowany) dostanę zwrot za leczenie stomatologiczne? Czy może w pracy (chronionej) za takie leczenie mogę uzyskać zwrot? Zaznaczam, że za leki dostaję zwrot w pracy.

Szanowny Panie,

jeśli chodzi o odliczenie takiego leczenia od podatku to jest to niemożliwe. Natomiast w Pańskim zakładzie pracy, który jest zakładem pracy chronionej powinien działać zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - podstawy jego funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2011.127.721 z późn. zm., a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015.1023).

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca tworzy i podaje do wiadomości pracownikom zakładowy regulamin wykorzystania środków funduszu rehabilitacji. Warto się z nim zapoznać, skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ów fundusz i ustalić czy może Pan otrzymać zwrot za leczenie stomatologiczne. Od zapisów w zakładowym regulaminie zależy czy będzie to możliwe.

 

z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas