Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Umiarkowany stopień, świadczenie przedemerytalne i urlop

13.08.2019
Autor: A.

Dzień dobry, jestem na świadczeniu przedemerytalnym, mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności do 31.01.2022 i jestem zatrudniony na 1/2 etatu od 4.09.2017 do 31.01.2020, w związku z powyższym proszę o odpowiedź, jak wylicza się wysokość należnego urlopu i ile on wynosi?

Szanowny Panie,

przysługuje Panu prawo do zwykłego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni) na podstawie Kodeksu pracy oraz dodatkowe 10 dni urlopu z tytułu umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.). Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi:

  1. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik niepełnosprawny uzyskuje prawo do dodatkowych 10 dni urlopu po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

W zależności od przysługującego urlopu uzależnionego od lat pracy, wyliczenie urlopu będzie wyglądało następująco:

  1. (20 dni zwykłego urlopu +10 dni dodatkowego urlopu) x 1/2 etatu =15 dni urlopu
  2. (26 dni zwykłego urlopu +10 dni dodatkowego urlopu) x1/2 etatu =18 dni urlopu

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, Pana czas pracy jako osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (o ile nie zrezygnował Pan z tych uprawnień i uzyskał na to zgodę lekarza). Jeden dzień Pana urlopu (zwykłego, jak i dodatkowego) odpowiada więc 7 godzinom pracy (art. 1542 § 3 k.p.) tyle wynosi bowiem Pańska norma czasu pracy. W przeliczeniu na godziny Pański urlop będzie wynosił w wersji A=105 godzin, w wersji B=126 godzin.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas