Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Upoważnienie do konta osoby małoletniej

19.08.2019
Autor: F.

Czy do konta można upoważnić dwie osoby, w tym jedną małoletnią?

Szanowny Panie,

W większości banków liczba pełnomocników do ustanowienia jest ograniczona (np. maksymalnie 2 osoby). Dlatego przede wszystkim zalecam zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w banku gdzie prowadzone jest konto.

Co do zasady wymagane jest, aby pełnomocnik spełniał następujące warunki:

  • był rezydentem, czyli posiadał adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • posiadał pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Do osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zaliczamy m.in. małoletnich powyżej 13 roku życia. Należy zaznaczyć, że w tym przypadku nie możemy jednak dowolnie kształtować treści pełnomocnictwa, ponieważ banki wprowadzają różne ograniczenia dotyczące zakresu dyspozycji składanych przez takie osoby. Dlatego też ponownie odsyłam Pana do zapoznania się z regulaminem banku. Warto osobiście porozmawiać z konsultantem w oddziale banku.

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas