Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Projekt "Pracujemy na sukces zawodowy"

26.04.2019
Autor: STAWIL Sp. z o.o.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Pracujemy na sukces zawodowy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grupa docelowa projektu to 60 osób z województwa podkarpackiego (w tym 50% uczestników stanowić będą mieszkańcy miast średnich w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze) spełniających warunki formalne: osoby młode, w wieku 15-29 lat, bez pracy (bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET lub ubodzy pracujący/ osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych. Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych i społecznych przez osoby młode w tym osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami, poprzez udział w poradnictwie zawodowym oraz szkoleniu, a także ukończenie stażu w przedsiębiorstwach lub instytucjach z terenu województwa podkarpackiego przez 31 osób biernych zawodowo. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej projektu: pracujemynasukces.stawil.pl

Miejsce: województwo podkarpackie

Okres publikacji: 2019-04-26 - 2019-05-26

Podpis: STAWIL Sp. z o.o.

Telefon: 793795130

E-mail: biuro@stawil.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Czy powinny istnieć limity zarobków dla rencistów?

Biuletyn

Wspierają nas