Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak zmienić stopień orzeczenia?

28.08.2019
Autor: Ł.

Dzień dobry. Od maja 2018 posiadam stopień niepełnosprawności umiarkowany. Na orzeczeniu data powstania niepełnosprawności jest równa z moimi 21. urodzinami, co dyskwalifikuje mnie do korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego. W rzeczywistości powstanie mojej niepełnosprawności datuje się przed moimi 21. urodzinami. Czy po uprawomocnieniu orzeczenia przysługuje mi prawo do zmiany daty powstania stopnia? Dodam też, że urząd orzecznictwa popełnił jeszcze 2 błędy; pierwszy to nr dowodu osobistego, a drugi to w miejscu daty powstania stopnia wpisano datę moich urodzin. W urzędzie miejskim, jak i powiatowym powiedziano mi, że nie mogą zmienić daty powstania stopnia.

Szanowny Panie,

W przypadku gdy nie zgadza się Pan z treścią wydanego orzeczenia, zaś orzeczenie jest prawomocne i nie straciło swojej ważności, to istnieje droga polegająca na możliwości złożenia nowego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek składa Pan do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wskazuje Pan w nim nowe okoliczności i przedstawia dokumenty je potwierdzające. Na podstawie złożonego wniosku przeprowadzane jest postępowanie o wydanie nowego orzeczenia. Wydane orzeczenie może być jednak całkowicie odmienne w treści od tego, które ma Pan teraz. Orzeczenie wydawane jest bowiem w toku nowego postępowania, które dotyczy całokształtu sprawy, a nie tylko np. daty powstania niepełnosprawności (czyli tego, z czym się Pan nie zgadza). Proszę mieć na uwadze, że wydanie i uprawomocnienie się „nowego” orzeczenia, spowoduje że poprzednie orzeczenie utraci moc.  

W razie, gdy nie będzie sią Pan zgadzał z treścią wydanego dla Pana „nowego” orzeczenia, można składać odwołanie, zgodnie z pouczeniem zawartym w treści orzeczenia.       

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas