Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zapowiedź lepszej opieki zdrowotnej w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością

25.04.2019
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
uczeń siedzi w ławce i rysuje

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami do ukończenia 19. r. ż., a w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia przez nich szkoły ponadpodstawowej - takie m. in. są założenia ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami uchwalonej w kwietniu przez Sejm. Reguluje ona także organizację opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością.

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na zamieszkanie ucznia czy typ szkoły. Nowe przepisy określają też zasady opieki stomatologicznej.

Opieka zdrowotna nad uczniami będzie sprawowana przez: lekarza dentystę, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną. Dwie ostatnie realizują także organizację opieki zdrowotnej nad uczniami z przewlekłymi chorobami oraz z niepełnosprawnością. Do ich zadań należy w tym zakresie:

 • planowa i systematyczna kontrola stanu zdrowia,
 • udzielanie zaleceń rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia,
 • podawanie leków lub nadzorowanie ich samodzielnego zażywania zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza,
 • wykonanie lub nadzorowanie samodzielnego wykonania niezbędnych czynności podczas pobytu ucznia w szkole,
 • rozpoznawanie i podejmowanie działań w sytuacjach nagłych, które wynikną z przewlekłej choroby lub niepełnosprawności.

Współpraca specjalistów

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna będzie współpracować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, opiekunami, dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca ta obejmie określenie sposobu opieki nad uczniem z niepełnosprawnością w sytuacji konieczności np. podawania mu leków.

Minister Zdrowia może ogłosić obwieszczenie z zaleceniami postępowania dotyczącymi opieki nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia.

Dyrektor szkoły ma zapewnić szkolenia dla pracowników szkoły dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych i z niepełnosprawnością oraz udzielania pierwszej pomocy.

Opiekę zdrowotną nad uczniami mają monitorować wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka.

Nowe przepisy mają wejść w życie 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • A było to tak...
  Keraj
  30.04.2019, 10:42
  Dziewięć specjalnych ośrodków na terenie wydziału edukacji m. Krakowa. Spotkanie z dyrektorami ośrodków na temat opieki medycznej w ośrodkach. Przedstawiciel NFZ pyta czy mają państwo problemy z zapewnieniem opieki medycznej swoim podopiecznym? Pada odpowiedź - nie, radzimy sobie.... Jak to wygląda w praktyce? Lepiej nie mówić. Oby nie skończyło się na obietnicach...
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas