Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zatrudnienie na 1/2 etatu a wyliczenie wymiaru etatu podstawowego i dodatkowego

28.08.2019
Autor: S.

Pracownik jest zatrudniony w dwóch placówkach na 1/2 etatu z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Po ustaleniu z drugą placówką, u nas pracownik pracuje tygodniowo 17,5 godz. w zmiennym czasie dziennym czasie pracy 7 godz, 7 godz, 3,5 godz. Analogicznie w drugiej placówce. Przy pełnym etacie wymiar urlopu liczony jest 26 dni + 10 dni dodatkowego urlopu czyli 36 dni x 7 godz. = 252. Czy prawidłowe jest przeliczanie 26 dni x 1/2 etatu x 7 godzin co daje 91 godzin + 10 dni x 1/2 et. x 7 godzin, co daje 35 godzin czyli wymiar etatu osoby zatrudnionej na 1/2 etatu posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wynosi 126 godzin rocznie?

Szanowna Pani,

niektórzy najpierw dodają liczbę dni urlopu (zwykłego plus dodatkowego) – 36 dni x 7 godzin x ½ etatu = 126 godzin, ale w tym wypadku na to samo wychodzi. Jak wskazane jest na swojej stronie Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych– „Udzielając urlopu wypoczynkowego pracownikom niepełnosprawnym należy pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 7 lub 8 godzinom pracy (w zależności od stopnia niepełnosprawności jaki posiada pracownik). Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Tak więc w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wymiar urlopu wypoczynkowego będzie wynosił odpowiednio:

 30 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

 36 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.”

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas