Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dni wolne na badania

28.08.2019
Autor: A.

Posiadam stopień umiarkowany - łuszczycowe zapalenie stawów i SM. Proszę mi powiedzieć, czy w razie ewentualnej konieczności skorzystania z dnia wolnego na lekarza, czy na zaświadczeniu musi być wpisany symbol choroby czy wystarczy jak będzie napisane wizyta? Oraz drugie pytanie odnośnie dodatkowych dni wolnych, jak to wszystko wygląda.

Szanowna Pani,

szczegółowe zasady korzystania ze zwolnienia z pracy, opisuje na swojej stronie Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – „zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy jest zwolnieniem skutkującym usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy, w sytuacji, gdy czynności te nie mogły być wykonane poza godzinami pracy. Nieobecność w takim przypadku może trwać cały dzień bądź kilka godzin, a pracodawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Przepisy nie określają szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów leczniczych lub usprawniających. Do pracodawcy należy więc określenie tych zasad. Zwolnienie to może być udzielone np. na podstawie skierowania lekarza na zabiegi. Należy zauważyć, że w przypadku zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów leczniczych lub usprawniających, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących maksymalnego, łącznego wymiaru liczby dni roboczych tego zwolnienia (w przypadku zwolnienia na turnus jest to 21 dni roboczych). Określony jest tylko jeden warunek, tj. że czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

W przypadku zwolnienia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy:

  • czas zwolnienia zależny jest od czasu trwania badania, zabiegu, itp. (oraz ewentualnego czasu niezbędnego na dojazd),
  • warunkiem udzielenia zwolnienia jest niemożność wykonania tych czynności poza godzinami pracy,
  • pracodawca ma prawo żądać udokumentowania,
  • wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.”

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas