Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nie mogę pracować w godzinach nocnych. Czy pracodawca może mnie zwolnić?

28.08.2019
Autor: M.

Jeśli po roku pracy otrzymałam zaświadczenie, że nie mogę pracować w godzinach nocnych, pracodawca może mnie zwolnić? Pracuję jako pracownik ochrony po 12 godzin.

Szanowna Pani,

nie znam szczegółów na jakich została Pani zatrudniona, a także nie znam specyfiki Pani zakładu pracy, stąd nie mogę dokładnie w pełni ocenić Pani sytuacji. Na pewno nie powinna mieć miejsca sytuacja, iż pracownik jest zwalniany z powodu skorzystania z uprawnień wynikających z posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Warto zapoznać się poniższymi przepisami Kodeksu pracy zapobiegającymi dyskryminacji w zatrudnieniu.

Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Art. 183e. § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy w Twojej miejscowości jest obiekt zasługujący na wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności?

Biuletyn

Wspierają nas