Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek pielęgnacyjny na wcześniaka

25.04.2019
Autor: R.

Mam dziecko urodzone jako skrajne wcześniactwo. Czy należy się na to dziecko zasiłek pielęgnacyjny?

Szanowna Pani,

aby ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia, uprawnienia, ulgi i zwolnienia dla dziecka (a także dla osób sprawujących nad nimi opiekę), wymagane jest prawne potwierdzenie posiadania przez dziecko statusu osoby z niepełnosprawnością. W zależności od rodzaju uprawnienia podstawą jego nabycia może być samo orzeczenie bądź też uzyskanie dodatkowo określonych przepisami szczegółowych wskazań, które są częścią orzeczenia.

Orzekaniem o niepełnosprawności dzieci (które nie ukończyły 16. roku życia) zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Należy tam złożyć wniosek, dołączyć dokumentacje medyczną.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (Dz.U.02.17.162) określa, jakie czynniki bierze się pod uwagę orzekając o niepełnosprawności dziecka, decydująca jest dokumentacja medyczna i medyczna ocena stanu dziecka. Od orzeczenia przysługuje odwołanie.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas