Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Minister Elżbieta Rafalska: reforma systemu orzekania – na początku następnej kadencji

23.04.2019
Autor: Olga Zakolska (PAP), fot. Mateusz Różański
Minister Elżbieta Rafalska przemawia z mównicy, obok niej napisy: Za życiem i Konsultacje plus

- Wyciągnęliśmy wnioski z protestu osób niepełnosprawnych, rok od jego zakończenia spędziliśmy pracowicie – powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wskazała, że wzrastają świadczenia dla osób z niepełnosprawnością, uruchamiane są też kolejne programy.

W rozmowie z PAP minister podsumowała działania podejmowane przez MRPiPS od czasu ubiegłorocznego protestu osób z niepełnosprawnością w Sejmie.

„Bolesna lekcja”

- Ten protest był dla nas trudną i bolesną lekcją, ale staraliśmy się wyciągnąć z niego wnioski. Ten czas od maja był dla nas niezwykle istotny i spędziliśmy go pracowicie – powiedziała minister.

Przypomniała, że rząd zrównał rentę socjalną dla osób z niepełnosprawnością z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wypłacaną przez ZUS.

- To był jeden z głównych postulatów środowiska osób niepełnosprawnych. Zrównanie renty socjalnej z minimalną, w połączeniu z polityką systematycznego podwyższania najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, zaskutkowało wzrostem renty socjalnej o 48,7 proc. w ostatnich czterech latach. Od marca wysokość tej renty to 1100 zł, a więc o 360 zł więcej niż w 2015 r. – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Minister zwróciła uwagę, że coraz więcej osób z niepełnosprawnością jest uprawnionych do pobierania rent socjalnych.

- Obecnie jest to ok. 280,5 tys. osób i wszystkie one w maju otrzymają dodatkowe świadczenie „Emerytura plus”, czyli tzw. trzynastkę w wysokości około 888 zł netto – zaznaczyła.

Zasiłek wyższy po 12 latach

Osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała do 21. roku życia) przysługuje również zasiłek pielęgnacyjny niezależny od dochodu rodziny. Obecnie otrzymuje go 912 tys. osób.

- Nasz rząd podniósł wysokość tego zasiłku po raz pierwszy od 12 lat, po tylu latach zaniedbań. W 2015 ten zasiłek wynosił 153 zł, w listopadzie ubiegłego roku podwyższyliśmy go do 184,42 zł. Kolejna transza podwyżki będzie w listopadzie tego roku i zasiłek wzrośnie do 215,84 zł. Zrówna się on wówczas z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez ZUS. Czyli, mimo że to świadczenie nie jest duże, wzrośnie w sumie o ok. 40 proc. – powiedziała minister.

Rodzice, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

- Od początku 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł netto, jednak jego pełen koszt to 2161 zł. Różnica wynika z przypisanej do niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dzięki czemu rodzice osób niepełnosprawnych nabywają praw emerytalnych – powiedziała minister. – W 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1200 zł bez składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a więc wzrosło o ok. 380 zł netto – zaznaczyła Elżbieta Rafalska.

100 zł więcej dla opiekunów osób dorosłych

Przypomniała, że w listopadzie ubiegłego roku o ok. 100 zł netto wzrósł także specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Świadczenia te obecnie wynoszą 620 zł netto, plus 226,42 zł składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Taki zasiłek przysługuje m.in. osobom, które rezygnują z pracy zarobkowej, aby opiekować się osobą, której niepełnosprawność powstała w wieku dorosłym. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest jednak spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 764 zł netto na osobę w rodzinie.

- Trzeba pamiętać, że te świadczenia finansowe to tylko część pomocy kierowanej do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Do tego trzeba jeszcze dodać np. zniesienie kryterium dochodowego w programie „Rodzina 500 plus”. Spotykaliśmy się z uwagami, że część rodziców niepełnosprawnych dzieci jest „karana” za to, że pracuje, bo po przekroczeniu 1200 zł dochodu na osobę w rodzinie tracili oni prawo do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko. Teraz to świadczenie będzie im przysługiwało bez względu na dochody – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Przypomniała, że po ukończeniu 18 lat osoby z niepełnosprawnością mają prawo do renty socjalnej.

Odpowiednie warunki mieszkaniowe

Wskazała, że przygotowany jest także projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Przewiduje on m.in. powstanie agencji zatrudnienia wspomaganego, do których będą kierowane osoby z niepełnosprawnością poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

- My wiemy, że osoby niepełnosprawne lub chore potrzebują bardzo indywidualnego, zróżnicowanego podejścia w zależności od stopnia niepełnoprawności lub rodzaju choroby. Inna jest sytuacja osoby z zespołem Downa, a inna osoby leżącej, wymagającej całodobowej opieki specjalistycznej. Nie wskazuję, która grupa jest mniej potrzebująca, bo każda z nich potrzebuje wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, rehabilitacyjnego – zaznaczyła minister.

Szefowa MRPiPS przypomniała też o programie wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na który w latach 2017-2021 zaplanowano ponad 3 mld zł. Z kolei w styczniu tego roku uruchomiono Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Tegoroczne planowane przychody SFWON mają wynieść 647 mln zł, od 2020 r. będzie to ok. 1,8 mld zł rocznie.

- W ramach SFWON w 2019 r. uruchomiliśmy program „Usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych” oraz program „Opieka wytchnieniowa”. Mam nadzieję, że rozwijać się będzie także pakiet programów „Mój Dom”, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych osobom niepełnosprawnym. Chcemy, by osoby niepełnosprawne mogły także liczyć na wsparcie asystentów w podjęciu samodzielnego życia – powiedziała minister. – To, jak te programy będą funkcjonowały w poszczególnych częściach Polski, zależy przede wszystkim od samorządów – dodała.

Reforma orzekania – po wyborach

- Działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest bardzo dużo, ważny ich obszar jest także w gestii Ministerstwa Zdrowia, są to np. kwestie związane z rehabilitacją. Czasami słyszę zarzut, że te działania są mocno rozproszone, ale one muszą takie być, by docierały do różnych grup osób niepełnosprawnych zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich. Dlatego zwiększyliśmy również dotacje na warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy, dzięki czemu udało się poprawić standard usług tam świadczonych i zahamować odpływ kardy specjalistycznej – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Dofinansowanie rocznego udziału uczestnika warsztatu terapii zajęciowej wzrosło z 14796 zł w 2015 r. do 17796 zł w 2019 r. (w przyszłym roku ma wynieść 18996 zł). Z kolei dofinansowanie pobytu jednej osoby w środowiskowym domu samopomocy wzrosło z 1268 zł w 2016 r. do 1752,5 zł w 2019 r. Dodatkowo od 2017 r. dla uczestników ŚDS ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi dotacja ta jest wyższa – w 2019 roku wynosi 2278,25 zł.

Minister pytana o zapowiadaną zmianę systemu orzekania o niepełnosprawności, poinformowała, że nie będzie ona przeprowadzona przed wyborami parlamentarnymi. Założenia do projektu takiej ustawy przygotował już międzyresortowy zespół pod przewodnictwem prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

- Ten wstępny projekt spowodował zaniepokojenie środowiska osób niepełnosprawnych, ponieważ część osób – zupełnie bezpodstawnie – obawiała się utraty prawa do różnego rodzaju świadczeń. Uznaliśmy więc, że najwłaściwszym momentem do spokojnej, racjonalnej, uargumentowanej reformy, co do której wszyscy są przekonani, będzie początek następnej kadencji, a nie okres kampanii wyborczej – powiedziała minister. – To jest temat, którego nikt nie ruszył przez dziesiątki lat i on wymaga szerokiego, społecznego porozumienia – dodała.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • głodowe 620zł
  Marta
  07.10.2019, 16:43
  Trzeba nie mieć sumienia żeby trzymać kogoś w takiej nędzy samemu biorąc kilkanaście tysięcy miesięcznie! Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zgłosić do ONZ lub jakiejś innej organizacji międzynarodowej - łamanie praw człowieka w naszym kraju. Wyrok TK niezrealizowany przez tyle lat!! To skandal. Nic nie przemawia do tych bezdusznych ludzi, którzy o tym decydują, że najsłabsza grupa społeczna dogorywa w nędzy bez niczyjej pomocy! Lata temu wyliczono już, że 500zł to jest poniżej egzystencji biologicznej. Człowiek, który musi opiekować się niepełnosprawnym nie ma prawa żyć godnie?! Jakimi kategoriami wy rządzący obecnie myślicie? Czy wy się Boga nie boicie?! Co tu mówić już o innych prawach takich jak urlop - dla opiekuna to nie istnieje!
  odpowiedz na komentarz
 • Niezbędna pomoc dla lżej niepełnosprawnych
  aukorygik_88
  15.08.2019, 23:21
  Powinni znieść 500+ za dzieci (zwłaszcza dla bogatych) i nie przyznawać trzynastek, a dać 500+ wszystkim niepełnosprawnym bez rent i emerytur, bez względu na czas powstania niepełnosprawności i jej stopień, może nawet bez kryteriów dochodowych (albo co najmniej na takich samych, jak w przypadku rent wypracowanych - dla socjalnych powinien być zwiększony próg (albo oczywiście zniesiony)). Nie mam znacznego stopnia niepełnosprawności, potrafię samemu pójść do lekarza i zrobić zakupy, ale w sferze zawodowej mam jakieś głębokie upośledzenie - mimo skończonych studiów magisterskich sukcesem byłaby dla mnie praca przy sprzątaniu ubikacji za najniższą krajową dzięki orzeczeniu o schorzeniu specjalnym w stopniu umiarkowanym. Leki zacząłem brać przed 18 r. ż., po nich jeżdżenie samochodem byłoby raczej nieodpowiedzialne (nigdy nie próbowałem nim jeździć, nie mam prawa jazdy). Niestety, nie mieszkam w Warszawie ani innym dużym mieście, dojazd do miejsc pracy kosztuje mnie więcej czasu i pieniędzy niż w przypadku mieszkańca metropolii. Brak możliwości prowadzenia samochodu i trudny dojazd jest bardzo dużym problemem w znalezieniu pracy w moim przypadku. Na siódmą rano mógłbym nie dojechać do pracy (może w przypadku ścisłego centrum jakoś dałoby radę), ale z popołudniową zmianą jest jeszcze większy problem - nie miałbym jak do domu wrócić, bo mieszkam na wsi, gdzie nie ma szkoły czy kościoła. Miałem sporo rozmów z pośrednikiem pracy, ale od siedmiu miesięcy jestem bezrobotny (niezarejestrowany).
  odpowiedz na komentarz
 • ćała prawda
  bogdan
  13.07.2019, 21:21
  Dla osób niepełnosprawnych co przepracowały kilkanaściei lat pracy a nie mają prawa do renty nic nie zostało zrobione i w dalszym ciągu są na utrzymaniu rodziny.A może by tak wprowadzić renty cząstkowe?
  odpowiedz na komentarz
 • Dlaczego jedno dziecko dostaje orzeczenie umiarkowane od razu umiat
  Zosia
  16.06.2019, 21:49
  Mój syn ma cukrzycę i ma 16 lat na komisji to cudownie uzdrowisko choć wiem że mają umiarkowam Ne
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawności
  diabetyk
  12.05.2019, 19:29
  Proszę pomyśleć o wszystkich chorych, cukrzykom zabiera się orzeczenia umiarkowane, lekki - w czym im pomaga?
  odpowiedz na komentarz
 • Kto tu zyska
  Osoba niepełnosprawna ruchowo 05r stopnia Umiarkowanego na stale
  03.05.2019, 10:41
  Dla pracodawców są środki a dla niepełnosprawnych Nic Wreszcie Dajcie Im Te FInanse a nie tylko WSPARCIE DLA BIZNESU
  odpowiedz na komentarz
 • Partio rządząca nie tędy droga....
  wertyk
  01.05.2019, 20:02
  Rozdawanie + zaczyna się kończyć,więc czas zacząć zabieranie plus.Skończył się czas obietnic,bo kolejna grupa się dopomina o swoje.No cóż,tak to jest, jak traci się umiar.Oby nigdy nie weszła reforma orzecznictwa,bo każda kolejna zmiana(wcześniej kosmetyczne),będzie próbowała boleśnie uzdrowić ludzi naprawdę chorych,ale .... ktoś musi zapłacić za rozdawanie plus (+) .Zazwyczaj są to najsłabsi czyli niepełnosprawni.Tak jak pisze mój przedmówca.Nadzieja matka głupich.Ja nie wierzę w cudowną "uzdrawiającą"reformę.Skoro są tacy czyści,niech wprowadzą reformę przed wrześniem 2019.Wtedy zobaczą prawdziwe poparcie .
  odpowiedz na komentarz
 • Fikcja nie reforma
  brutus
  01.05.2019, 18:49
  Wszystkie te reformy to kosmetyka.Tak samo będzie i tym razem.Weźniemy tym damy innym.Bawienie się w Janosika i dopychanie kolanami budżetu.Reforma przed wyborami nie wejdzie nigdy,bo jest niekorzystna,więc przegrane wybory.Obietnice to fikcja.
  odpowiedz na komentarz
 • Nie chcemy reformy
  niepełnosprawni
  26.04.2019, 12:28
  Nie chcemy reformy .Ani przed wyborami ,ani po wyborach.Najlepiej gdyby nie było jej wcale.
  odpowiedz na komentarz
 • Zawiedziona
  Ona
  26.04.2019, 08:47
  A co z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych, czy 620 zł na miesiąc wystarczy na życie? Przed wyborami w 2015 roku obiecywano zrównanie ze świadczeniem pielęgnacyjnym , a tu raptem 100 zł podwyżki , tylko popłakać się można z zawiedzenia obietnicami. Czym różni się osoba, która zachorowała w wieku 19 lat, a osoba np. 17 letnia. Strasznie się zawiodłam na tym rządzie, niedługo minie 5 lat od wyroku TK o zrównaniu świadczeń, wszystkie pieniądze poszły na 500+, wyprawki itd., a dla najsłabszej grupy społecznej nie zostało nic niestety.
  odpowiedz na komentarz
 • Rafalska jest zwykłym naganiaczem.
  Kombinerek
  25.04.2019, 23:17
  Wyrachowana. Chce nas namówić, abyśmy zagłosowali na PiS w najbliższych wyborach.
  odpowiedz na komentarz
 • Mydlenie oczu
  Realistka
  25.04.2019, 22:23
  Najlepiej nic nie robić w kwestii orzecznictwa, wziąć kasę za pseudodziałania i schować projekt do szuflady, a w kampanii wyborczej pokazać, ile się robi dla niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • i całe szczęście że po wyborach
  antyPiS
  25.04.2019, 21:41
  mam nadzieję że je przegrają i ta reforma nie wejdzie nigdy w życie
  odpowiedz na komentarz
 • Oj ja bym sie zastanowił.
  Borzoi
  25.04.2019, 18:52
  Komentarze mówią swoje. A tu ważne Minister pytana o zapowiadaną zmianę systemu orzekania o niepełnosprawności, poinformowała, że nie będzie ona przeprowadzona przed wyborami parlamentarnymi. Założenia przygotował już zespół pod przewodnictwem prezes ZUS . Dlatego należy się spodziewać, że większość utraci prawa do różnego rodzaju świadczeń a nawet zostanie wyleczona (jak z kart parkingowych). Uznali więc (i słusznie), że przed wyborami będzie mało taktyczne. Po wyborach kochane niepełnosprawne nie będziecie potrzebni to będzie można was wyleczyć. Będzie wówczas czas na spokojną, racjonalną, uargumentowaną reformę, co do której wszyscy są przekonani (no oczywiście przekonani są w ZUS a nie ci niepełnosprawni). Nawet tego nie ukrywają. Gdyby w tej reformie był chociaż jeden punkt na korzyść niepełnosprawnych to weszłaby przed wyborami. Pani Rafalska zapomniała, ze jesteśmy niepełnosprawni a nie niedorozwinięci. Dlatego ja bym się zastanawiał czy powinniście mieć (PiS) coś do powiedzenia jeszcze po wyborach.
  odpowiedz na komentarz
 • Cenzura ? Jesteśmy w PRLu ?
  Mistrz
  25.04.2019, 18:23
  Gdzie się podział mój kolejny wpis ? Był dla kogoś niewygodny ? Niepełnosprawni.pl + PRL ?
  odpowiedz na komentarz
 • Gdzie pieniądze dla niepełnosprawnego
  CZŁOWIEK
  25.04.2019, 10:34
  A ja się pytam SON Podkarpacie jak przeżyc za 900 zł miesięcznie??????????????? OBŁUDNICY PARTII rządzącej, gdzie obiecane pieniądze z funduszu solidarnosciowego pytam GDZIE?????????????????
  odpowiedz na komentarz
 • Mistrzowi i innym narzekającym,
  SON"Podkarpacie"
  24.04.2019, 17:00
  Chcemy powiedzieć, że macie pełne prawo do narzekania i czarnowidztwa. Zastanówcie się jednak, czy sama tylko negacja i pesymizm jest dobrą receptą na życie? Uważamy, że nie. Choć z drugiej strony takie całkowite zniechęcenie do życia i otaczającej rzeczywistości też ma sens, bo może - tak jak w przypadku Pana Ścigaja, być zaczynem czegoś wielkiego i szlachetnego: pracy, pomocniczości innym i uznania.
  odpowiedz na komentarz
 • Nadzieja matką głupich
  Edyta
  24.04.2019, 12:08
  Najgorsze, że NIKT w Polsce nie chce naprawdę pomóc osobom niepełnosprawnym ponieważ nie jest to w niczyim interesie, Chyba każdy musi się zgodzić z tym, że pieniądze z zasiłków czy rent są tak haniebnie niskie, że nie da się za nie żyć. Nie wierzę żeby jakakolwiek reforma, wprowadzana zwłaszcza przez pis, pomogła chorym. Nienawidzę tego kraju, tego rządu. Ledwo mam siłę chodzić więc każda praca jest dla mnie wysiłkiem ponad wytrzymałość. Kiedy więc na koniec miesiąca dostaję najniższe wynagrodzenie chce mi się płakać. Nikogo nie obchodzi jaką mamy wiedzę, doświadczenie, wykształcenie. To ZAWSZE jest najniższa krajowa. Kiedy więc już uda mi się znaleźć pracę, tracę resztki zdrowia pracując ponad siły, zarabiam grosze, a na koniec słyszę, że z moich podatków są pieniądze dla wszystkich tylko nie dla mnie. Bo dla rządu jestem NIKIM. Planują coś tam dać chorym ze znaczną niepełnosprawnością. A ja pyta dlaczego tylko dla nich? Jakoś nikt nie dzieli zdrowych dzieci i pomaga im wszystkim ( choć jest ich znacznie więcej niż wszystkich niepełnosprawnych). Podłość rządu i pracodawców wobec dyskryminowanych niepełnosprawnych jest powszechna, I NIC się w tej kwestii nie zmieni. Nigdy. Nie mamy nikogo i nie powinniśmy się mamić nadzieją, że będzie lepiej. To jest Polska. To nie jest kraj dla słabszych, starszych czy uczciwych ludzi. Tu trzeba być sukinsy...em, oszustem i cwaniakiem, i dopiero wtedy cię szanują i ci pomagają. Kolejny strajk przyniesie nam kolejny ochłap od rządu w wysokości 10 zł brutto. Śmieją się z nas, poniżają, opluwają i nie pomogą nam nigdy. Sobie życzę szybkiego wyjazdu z tego kraju (bo wolę umrzeć gdzieś tam, pracując fizycznie ponad siły ale zarabiając na godne życie, póki jest), a wszystkim niepełnosprawnym spokoju i znalezienia swojego miejsca na ziemi. Bo chociaż urodziliśmy się w Polsce, to nie traktuje się nas jak polskich obywateli.
  odpowiedz na komentarz
 • Niepełnosprawni i ich rodziny boją się reformy
  Wielka niewiadoma
  23.04.2019, 20:03
  Zapowiedź reformy wzbudza strach i niepokój niepełnosprawnych i ich rodzin ,opiekunów .To ciężki temat , bo radykalnie zmieni życie niepełnosprawnych i lepiej zająć się nim po wyborach , choćby dlatego ,żeby nie stał się tematem kampanii wyborczej .A ma się czego obawiać choćby druga grupa . bo nie wiadomo , czy już ktokolwiek z tą grupą okresową dostanie rentę.Szczęśliwcy ze stałymi rentami także i z tą grupą nie zostaną nią objęci .Najbardziej dotknie ta reforma rodziny ON,bo zapowiadane oszczędności to nic inaczej jak to ,że osoba niepełnosprawna , po stracie renty z garnuszka państwowego przejdzie na garnuszek rodziny , czyli będzie ciężarem ,a rodziny niepełnosprawnych , pracujące zwykle nie są bogate .Niepełnosprawni często nie założyli własnej rodziny i mieszkają ze starszymi rodzicami , a czasem tylko jednym rodzicem , lub kątem , u rodzeństwa, a to oznacza ,że już ani złotówki nie dostaną z opieki społecznej , np . sędziwa mama ma skromną emeryturę lub brat pracuje i ma dochody i musi utrzymać swoje niepełnosprawne rodzeństwo , bo ma obowiązek alimentacyjny.Wielu ON ma np stałe orzeczenie wydane przez powiatowe zespoły ds niepełnosprawności ,ale nie wiadomo ,czy one będą już honorowane , czy będą tylko papierem kolekcjonerskim , jak już kiedyś proroczo przepowiedział Pan Radek i niepełnosprawnemu tych 180 zł nie zostawią ,ale nawet o złotówkę na tacę w niedzielę musi prosić brata lub siostrę , co jest bolesne , bo kiedyś starożytni Rzymianie mieli zasadę ,że prawo nie działa wstecz.Są wioski w Polsce , gdzie busy nie jeżdżą , lub nie ma ich w dni kiedy uczniowie się nie uczą ,a więc w wakacje , czy ferie , lub po prostu są na rozkładzie , a mimo tego nie w każdy dzień jadą i co ma wtedy zrobić niepełnosprawny , który nie ma ze względu finansowych lub , (i) zdrowotnych prawa jazdy.Czym dojedzie do pracy?Za co będzie żył skoro nie ma renty ?.Rzeczywistość widziana okiem mieszkańca stolicy ,dobrze skomunikowanej , a mieszkającego w opuszczonych wioskach Polski B jest zupełnie inna .Druga sprawa .Bardzo niekorzystna tendencja na rynku pracy dla ON, która się upowszechnia to staże , Zarobek na tych stażach , jest tak skromny ,że pracujący na nim nie jest w stanie z tego wyżyć , bez pomocy rodziny PŁACĘ ZA STAŻ NALEŻY PODWYŻSZYĆ .Często niepełnosprawny pracuje na nim wiele miesięcy , a przecież minimalna powinna być standardem i takiej wysokości powinien być ten staż ,ze pełnymi składkami emerytalnymi- rentowymi , bo jaką w przyszłości będą te osoby na wiecznych stażach mieć emeryturę ?.Tu chodzi o godność niepełnosprawnych o ich prawo do skromnego życia .Przecież wszystko drożeje , z powodu 500 plus raz była fala drożyzny , a teraz druga fala, bo 500 plus rozszerzyli dla bogatych .Niepełnosprawny na stażu musi na to pracować ponad pół miesiąca, bo stażowe to jedyne 800 zł lub 900 zł .Reforma -mówią rodziny niepełnosprawnych ,że jest się czego bać ,bo pomimo tylu miliardów wydanych na cele niepełnosprawnych , bardzo wielu z nich będzie żyło w skrajnej biedzie.
  odpowiedz na komentarz
 • a co z matkami na wczesniejszych emeryturach
  Kunkel Halina
  23.04.2019, 19:13
  Pani Minister jak żyć za 958zl na wcześniejszej emeryturze z tytułu choroby dziecka .Córka ma 26 lat jest na wózku inwalidzkim ze stopniem znacznym ,ja muszę sprawować opiekę cała dobę .Dlaczego naruszane są prawa równości-emerytura jest niższa ,niż świadczenie pielęgnacyjne ,które wynosi 1583zł.Mam takie same obowiązki i koszty związane ze sprawowaniem opieki jak pozostali opiekunowie-jestem ukarana że przed urodzeniem chorego dziecka pracowałam.Może Pani Minister odpowie ??????????
  odpowiedz na komentarz
 • Do SON Podkarpacie - BZDURY !
  Mistrz
  23.04.2019, 19:05
  Wasze stowarzyszenie skupia ludzi mogących pracować, więc nie wiesz człowieku o czym piszesz. Poklepujesz rząd po plecach za wydawanie z budżetu zdrowym obibokom, zdrowym bogatym, a nie chcesz 500+ dla niepełnosprawnych ? Czy ci, którzy wypracowali już kilkudziesięcioletni staż nie chcą już pojechać nad morze ? Nie chcą kupić nowej lodówki, czy telewizora ? Wsparcie społeczne idzie w zupełnie złym kierunku, bo to się rządowi i twojemu stowarzyszeniu opłaca - rząd chce dać dużej grupie NASZE, w tym MOJE pieniądze, a ja wolę, żeby trafiły one do potrzebujących, a nie do zdrowych obiboków i zdrowych bogatych, tak to teraz wygląda. Głównym postulatem wcale nie było jak twierdzi Rafalska podwyżka rent socjalnych, a 500+ zasiłku dla osób ze znacznym stopniem. Tylko przy okazji były inne postulaty, w tym te, które dotyczyły małej grupy. Nie dodałem jeszcze niesprawiedliwości społecznej obiboków oraz zdrowych bogatych wobec emerytów i rencistów. Obiboki i bogaci dostają 500+ bez podatku, a renciści i emeryci dostali 74 zł (w przeliczeniu na miesiąc w ramach trzynastki). Leki w związku z idiotycznym prawem podrożały o kilkaset procent. Kilka lat temu w aptece zostawiałem na porcję stałych leków około 80 zł, wiele z nich było na ryczałt 3,20, a teraz muszę odmawiać sobie jedzenia, bo zostawiam tam 600 zł. Chore Państwo. Niech ten rząd skończy, a ludzie jak Rafalska niech idą psuć Parlament Europejski, skoro zamiast np. obniżenia PIT do 10% mają niesprawiedliwie rozdawać NASZE/MOJE pieniądze.
  odpowiedz na komentarz
 • A po wyborach...
  Keraj
  23.04.2019, 18:05
  To spakuje Pani walizkę i będzie przeliczac euro na złotówki. Cztery lata zmarnowane, tak dla nas zmarnowane dla środowiska ON. Szliscie do wyborów mówiąc jesteśmy przygotowani do zmian, głosujcie na nas! Nigdy Pani nie wybacze tego jak traktowała protest osób niepełnosprawnych w Sejmie!!!! A PiS już zawsze będzie mi się kojarzył z krowa 500+,świnia 100+ niepełnosprawny g.... o+ Poprzednicy może niewiele nam dali, ale nie gardzili nasza godnością.Nie wystwiali kordonu uzbrojonych policjantów przeciwko nam - protestujących pod Sejmem!!! Oby się Pani nie udało z wejściem do parlamentu UE. Tego z całego serca Pani życzę! Kochani 23maja godzina 12ta przed pałacem prezydenckim protest ON i RON Pokażmy że jesteśmy razem. Musimy tam być!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • a co? a co? a co? itd.
  SON"Podkarpacie"
  23.04.2019, 17:16
  Zarówno do wypowiedzi Pani Minister, jak i do komentatorów można by dopisać jeszcze i to co jest, i co winno być najważniejsze dla środowiska osób niepełnosprawnych: A CO Z PRACĄ DLA TYCH, KTÓRZY MIAST WYCIĄGAĆ RĘCE PO 500+ CHCIELIBY PRACOWAĆ ZA CHOĆBY I MINIMALNE WYNAGRODZENIE OK. 1634 ZŁ 'NA RĘKĘ'? Dlaczego temat ułatwień w podjęciu i kontynuowanie pracy przez ON z najcięższymi schorzeniami jest pomijany zarówno przez rządzących - vide brak ustawy o zatrudnieniu wspomaganym trenerem/asystentem, a także przez piszących peany na temat 500+ dla ON jako warunek ich godnego życia. Nie rozumiemy jak można nie chcieć pracować w nawet b.trudnej sytuacji mimo wielu pozytywnych wzorców - vide Pan Janusz Ścigaj, który pracuje i pomaga innych mimo, że porusza tylko głową, a oddycha poprzez respirator. Tutaj tym bardziej nie rozumiemy jak można rezygnować z pracy za 1634 zł 'na rękę' by dopominać się o 500 zł dodatku - vide Kuba Hartwich. Trudno zrozumieć i rodziców ON spośród których aż 77% nie chce by podjęły pracę ich dorosłe-niepełnosprawne dzieci - vide badania prof. Ewy Giermanowskiej (Uniw. Warszawski). I samych dorosłych niepracujących ON trudno zrozumieć jeśli w badaniach 84% z nich nie jest nawet zainteresowana poszukiwaniem pracy - vide raport PFRON z badań w 2017r. CZYLIŻ ZAMIAST NARZEKANIA I WYTYKANIA: A CO Z TYM, A CO Z TAMTYM - NIE LEPIEJ JEST UDERZYĆ SIĘ WE WŁASNE PIERSI I CHOĆBY PODJĄĆ PRÓBĘ ZAROBIENIA NA SIEBIE? Jak i gdzie? - proszę bardzo: wystarczy skontaktować się np. z Fundacją Aktywizacja, Czy Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. One nie dość, że za darmo zbadają predyspozycje do pracy, to i przeszkolą pro-zawodowo i zapewnią staż z który ON otrzymają po ponad 1000 zł 'na rękę', a najwytrwalsi po stażu otrzymają pracę. WYSTARCZY CHCIEĆ PRACOWAĆ! Rozważcie to wszyscy tak bardzo żądający podwyżek wszego rodzaju zasiłków, dodatków itp. darmo otrzymywanych wsparć. To wygodne, ale czy godne?
  odpowiedz na komentarz
 • Bogaci i obiboki 500+ miesięcznie, a znaczny stopień 30 zł miesięcznie. Chore !
  Mistrz
  23.04.2019, 15:23
  Co ta kobieta plecie za bzdury. Nie zrobiliście dla większości osób niepełnosprawnych NIC, poza kwotą 30 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Chodzi o osoby dorosłe po około 40 roku życia ze stopniem znacznym, które wychowały dzieci (są dorosłe i wyjechały daleko w Polskę- budują swoją przyszłość. Takie osoby otrzymały DOKŁADNIE 30 zł podwyżki miesięcznie, czyli o 470 zł mniej podwyżki od obiboków i bogatych, zdrowych Polaków, którym 500+ do niczego nie jest potrzebne w imię sprawiedliwości społecznej. Gdzie jest 500+ dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności - GDZIE ??? Jaki jest termin jego wprowadzenia i ograniczenia 500+ dla obiboków i osób bogatych. Jesśli nie ma takiego planu - TO OSZUSTWO PIS.
  odpowiedz na komentarz
 • Dodatek pielęgnacyjny
  Joanna
  23.04.2019, 14:14
  Dodatek pielęgnacyjny (nie mylić z zasiłkiem) powinien obecnie wynosić co najmniej 2000 zł netto. Obecnie to wsparcie jest zdecydowanie za małe.
  odpowiedz na komentarz
 • zasiłek pielęgnacyjny
  Hanna Karwowska
  23.04.2019, 13:00
  Pani minister, a przynajmniej jej pracownicy powinni wiedzieć, że od 1 marca 2019 r. zasiiłek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS wynosi 222 zł. Zpoważaniem Hanna Karwowska.
  odpowiedz na komentarz
 • człowiek
  niepełnosprawna
  23.04.2019, 12:46
  Pytam szanowną minister,gdzie pieniądze z funduszu solidarnosciowego tzn. 500 zł.dodatku na życie ???????????????????????????/ pytam jak życ za 900 zł. renty może jakas podpowiedz pani minister???????????????/HANBA.
  odpowiedz na komentarz
 • Strach się bać.
  Edyta
  23.04.2019, 10:39
  Już to widzę... Zabiorą grupy tym naprawdę chorym, a te cwaniaki które załatwiły sobie po znajomościach i układach lata temu, dalej będą wyciskać pieniądze z budżetu. U nas zawsze tak to wygląda. To będą "oszczędności" bo rząd nie umie naprawdę pomóc niepełnosprawnym tylko marnuje pieniądze na jakieś ruchy pozorowane typu aktywizacja zawodowa, pieluchy itp. To pomaga komuś...ale raczej nie niepełnosprawnym. Ja bym życzyła żeby oni żyli za takie pieniądze za jakie każą żyć chorym. Nic więcej. Skoro jest nam tak dobrze jak oni mówią to powinni być zadowoleni.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas