Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mam niepełnosprawność sprzężoną?

19.04.2019
Autor: L.

Czy jak mam na orzeczeniu symbol 02-P 11-I, to czy mam niepełnosprawność sprzężoną?

Szanowna Pani,

z pytania wynika, iż wskazano Pani dwa symbole przyczyny uzyskania danego stopnia niepełnosprawności, literą „P” oznacza się choroby psychiczne, w tym m.in. osoby z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, utrwalonymi zaburzeniami lękowymi o znacznym stopniu nasilenia czy zespołami otępiennymi, natomiast literą „I” oznacza się inne schorzenia, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźnie i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego i inne.

Można spotkać różne pojęcia niepełnosprawności sprzężonej, np. w ustawie o systemie oświaty (art. 4 pkt 32) przez niepełnosprawności sprzężone należy rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Biorąc pod uwagę różne podejścia do pojęcia „niepełnosprawności sprzężonej”, nie jestem w stanie wprost odpowiedzieć, czy biorąc pod uwagę Pani schorzenia można uznać, iż występuje u Pani niepełnosprawność sprzężona.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Które działanie Integracji w czasie 25 lat jej istnienia było lub jest dla Ciebie najważniejsze?

Biuletyn

Wspierają nas