Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 plus a stopień lekki dziecka

11.09.2019
Autor: E.

Witam serdecznie, mój syn posiada niepełnosprawność od urodzenia, 26 lutego tego roku skończył 16 lat i uznano jego niepełnosprawność za lekką. Czy w takiej sytuacji nie należy mi się 500 +? Zasiłek pielęgnacyjny?

Szanowna Pani,

zgodnie z art.16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

  1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Odnośnie świadczenia „500+” - zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - niepełnosprawne dziecko dla potrzeb ustawy - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

Tak więc aby wg aktualnie obowiązujących przepisów - otrzymać świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko przy podwyższonym kryterium dochodowym z tytułu niepełnosprawności dziecka (1200 zł) – dziecko po 16. roku życia powinno posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przeciwnym wypadku (lekki stopień niepełnosprawności) stosujemy przy pierwszym dziecku podstawowe kryterium dochodowe. O problematyce kryterium dochodowego dla dziecka posiadającego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wskazywaliśmy już w 2016 r.

 W Państwa wypadku należałoby się odwołać od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na orzeczeniu. Nie oceniając szans, zmiana orzeczenia na umiarkowany stopnień dawałby uprawnienie do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Natomiast odnośnie świadczenia 500 plus - od 1 lipca 2019 r. zostało zniesione kryterium dochodowe na pierwsze dziecko.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas