Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pobieram rentę, czy należy mi się świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

12.09.2019
Autor: B.

Mam pytanie, mam córkę, która zachorowała na nowotwór złośliwy, ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - znaczny. Chciałabym zapytać czy należy mi się coś z MOPS, jeśli ja na siebie pobieram rentę. Córka ma 17 lat, w październiku skończy 18.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Ustawodawca wprowadził zapis, iż samo ustalenie prawa do renty pozbawia możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.

Nie mogę jednak przesądzić, iż gdyby odwołał się Pan od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a po wyczerpaniu drogi administracyjnej, złożyłby Pan skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sąd uznałby, iż w konkretnym (ze względu na całokształt sprawy) przypadku należy uchylić decyzję odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

W artykułach na portalu Niepelnosprawni.pl omawialiśmy już inne przypadki - rodziców starających się o świadczenie pielęgnacyjne.

Inny opisany przypadek starania się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas