Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ustawa o prawach pacjenta a zespoły ds. orzekania

12.09.2019
Autor: A.

Czy do postępowania przed powiatowymi oraz wojewódzkimi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności mają zastosowanie unormowania ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.)? W szczególności czy nieprawidłowości postępowania przed wymienionymi zespołami mogą być podstawą roszczenia o zadośćuczynienie z art. 4 ust. 1 tej ustawy?

Szanowny Panie,

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie ma w tym postępowaniu zastosowania. W postępowaniu przez powiatowym lub wojewódzkim zespołem ds. orzekania nie jest Pan bowiem pacjentem i nie są udzielane Panu świadczenia zdrowotne.

Jednakże jeżeli w czasie komisji miały miejsce zdarzenia w wyniku, których doznał Pan szkody/krzywdy, należałoby skonsultować się bezpośrednio z prawnikiem, aby ocenić status prawny tego zdarzenia.     

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas