Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ewidencja pracodawcy wyjść pracownika do lekarza w godzinach pracy

12.09.2019
Autor: E.

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym zatrudnioną na cały etat. W związku z chorobami przewlekłymi czasami istnieje konieczność wyjścia do lekarza w godzinach pracy. Moje pytanie brzmi - w jaki sposób to ma być ewidencjonowane u pracodawcy. Nadmieniam, że brak jest zapisów w regulaminach zakładowych w tym temacie pomimo wielokrotnych próśb o ich uregulowanie. Obecnie wypisuję się na karcie wyjść prywatnych i zaznaczam, że nie ma konieczności odpracowania w związku z ustawą. Wielokrotnie dzwoniłam do PFRON-u i PIP-u . Znam wykładnię prawa w tym temacie, ale jak to pracodawca ma zapisać w regulaminie pracy. Ostatnio usłyszałam od kadrowej, że jak się zapisze to trzeba będzie stosować i kontrolować - a mi właśnie tylko o to chodzi.

Szanowna Pani, 

Co do zasady zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przepis regulujący płatne zwolnienie od pracy) pracownik o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy (z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.  Wymiar tych zwolnień (nie są to zwolnienia lekarskie) nie jest limitowany (inaczej niż to dotyczy turnusu rehabilitacyjnego gdzie jest wskazana liczba 21 dni), jednak pracownik może je uzyskać tylko, gdy czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Przepisy nie określają szczegółowych zasad udzielania przez pracodawcę zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających. Ustawodawca jedynie w odniesieniu do zwolnienia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym zawarł w art. 20 ust. 4 delegację ustawową do określenia szczegółowych zasad udzielania tego zwolnienia. Do pracodawcy należy więc określenie tych zasad lub porozumienie się z pracownikiem w tym zakresie. Przepis art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji nie określa także zasad dokumentowania odbytej wizyty. Jednakże warto dysponować zaświadczeniem, iż dane zdarzenie miało miejsce. Warto także odpowiednio wcześniej zawiadomić pracodawcę o wizycie u specjalisty (np. 7 dni przed planowaną wizytą), aby mógł on zaplanować pracę/zastępstwo.

Jeżeli w Pani zakładzie pracy, pracodawca nie wnosi zastrzeżeń/nie sprzeciwia się co do tego jak Pani realizuje swoje prawo, tzn. „Obecnie wypisuję się na karcie wyjść prywatnych i zaznaczam, że nie ma konieczności odpracowania w związku z ustawą”, to należy przyjąć, iż w ten sposób pracodawca wyraża zgodę (przyjął taką praktykę) co do realizacji prawa wynikającego z art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Praktykę tę należałoby jednak jakoś formalnie potwierdzić u pracodawcy, aby zakład pracy nie podniósł potem, że nic mu nie wiadomo w tej sprawie.   

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas