Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Co zrobić po otrzymaniu orzeczenia?

02.10.2019
Autor: E.

Przyznano mi 05-R kompletnie nie mam pojęcia co dalej. Mam wyrobić jakąś legitymację? Czy coś przysługuje? Pielęgnacyjne jakieś dodatki ?

Szanowna Pani,

niestety w liście zabrakło podstawowej informacji, czyli jaki stopień niepełnosprawności Pani otrzymała. 05-R to symbol przyczyny niepełnosprawności, w tym przypadku oznacza, że Pani schorzenie to upośledzenie narządu ruchu.

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek. Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, jej numer PESEL, termin ważności oraz symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności wpisywane odpowiednio do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby. Zarówno symbol przyczyny, jak i stopień niepełnosprawności są wpisywane do legitymacji pod postacią QR kodu, co gwarantuje pełną ochronę tych danych jako szczególnie wrażliwych.

Ważne: Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Ważne: Na rewersie aktualnego wzoru legitymacji umieszczany jest QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL, numer legitymacji oraz odpowiednio jedynie na wniosek osoby zainteresowanej dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu/symboli przyczyny niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby. Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Więcej o legitymacjach w naszym artykule.

Poniżej podaję linki do opracowanych przez Integrację katalogów uprawnień dla poszczególnych 3 stopni niepełnosprawności, które „dopasuje” Pani do swojego stopnia niepełnosprawności.

Co daje znaczny stopień.

Co daje umiarkowany stopień.

Po co jest lekki stopień?

 

Z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas