Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Mniej widoczna karta parkingowa i mandat

02.10.2019
Autor: K.

Co można zrobić, jak odrzucają odwołanie mandatu za parkowanie na kopercie. Karta częściowo była zakryta, ale na szybie był dodatkowy znaczek z przyzwoleniem parkowania.

Szanowny Panie,

art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ust. 3 jasno stanowi, że kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą samochodu:

  • w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty (czyli hologram)
  • oraz umożliwiający odczytanie jej numeru
  • i daty ważności.

Art. 8. 1. Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.

3. Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa musi zostać umieszczona za przednią szybą pojazdu (jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu). W praktyce może to być wyłożenie karty na desce rozdzielczej, przymocowanie do przesłony słonecznej lub umieszczenie w sposób zapewniający bezpośrednie przyleganie karty do powierzchni szyby. Karta musi być wyłożona tak, aby było widoczne zabezpieczenie (hologram) oraz możliwe odczytanie jej numeru i daty ważności – a więc musi być widoczny awers karty. W praktyce oznacza to, że powierzchnia karty nie może być niczym zasłonięta, karta nie powinna być też wkładana pomiędzy deskę rozdzielczą i przednią szybę, bo wówczas dolna część karty może być niewidoczna.

Widoczność hologramu jest ważna, by przeciwdziałać umieszczaniu za szybą kserokopii karty parkingowej – a niestety to wciąż się zdarza. Hologram jest w zasadzie jedynym zabezpieczeniem przed tego rodzaju praktyką.

Numer karty i jej data ważności muszą być natomiast widoczne, by mieć pewność, że osoba korzystająca z „koperty” ma do tego prawo.

W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz policji uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu

  • w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia.

Zawsze można skorzystać z prawa odmowy przyjęcia mandatu, na przykład nie zgadzając się z interpretacją zdarzenia podaną przez policjanta albo gdy uważa się, że jest to kwota za wysoka. Policjant wręczając nam mandat powinien nas pouczyć o prawie do odmowy przyjęcia mandatu i tym samym wkroczeniu w spór sądowy. Wówczas można zyskać czas i możliwość przekonania sądu.

Z Pana listu nie wynika czy Pan mandat przyjął czy odrzucił. Odwołać się od mandatu, zasadnie, można tylko wtedy, gdy czyn, za który został Pan ukarany, nie jest wykroczeniem. Wówczas jest to podstawa do tego, by sąd taki mandat uchylił. Na złożenie odwołania w sądzie przysługuje 7 dni. Oczywiście należy wykazać, że został Pan ukarany za czyn, który wykroczeniem nie jest. I wtedy to sąd decyduje, czy tak jest, czy nie.

Jeśli złożył Pan podpis czyli przyjął mandat, stał się on prawomocny z chwilą jego podpisania. Złożenie podpisu na formularzu mandatu karnego kredytowanego jest świadectwem przyznania się do winy i generalnie nie przysługuje od tego odwołanie.

 

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas