Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kandydat do Nagrody Publiczności w konkursie „Człowiek bez barier 2018”: Bogdan Szczepankowski

10.11.2018
Autor: tp, jc, fot. archiwum kandydata
Bogdan Szczepankowski

Ma 79 lat, mieszka w Warszawie. Jest nauczycielem niesłyszącej młodzieży i akademickim, profesorem nauk humanistycznych, surdopedagogiem i surdologopedą. W wieku niespełna 2 lat utracił słuch na poziomie 80 decybeli. Pracując jako nauczyciel dzieci głuchych zrobił doktorat z zakresu surdopedagogiki (1993) oraz habilitację z zakresu pedagogiki specjalnej (1999). W 2010 r. został mianowany profesorem.

W 1985 r., po ponad 20 latach walki, doprowadził do przywrócenia języka migowego w nauczaniu dzieci głuchych. Jest współtwórcą polskiego systemu językowo-migowego, jako pierwszy dokonał jego opisu do celów nauczania. Zajmował się także dostosowaniem manualnych środków porozumiewania się dla osób głuchoniewidomych. Twórca systemu kształcenia w zakresie języka migowego dla przedstawicieli różnych grup zawodowych, edukator wykładowców języka migowego, twórca i organizator letnich szkół tego języka dla nauczycieli, autor programów, podręczników i filmów dydaktycznych. Autor blisko 500 publikacji specjalistycznych, związanych głównie z edukacją osób głuchych i językiem migowym, w tym blisko 60 książek.

Jest członkiem założycielem kilku organizacji osób z niepełnosprawnością, członkiem honorowym Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Komitetu Audiofonologii i Katolickiej Misji dla Niesłyszących. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Nadzorczej PFRON. Był również członkiem Rady Naukowej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. W latach 2012-2016 był przewodniczącym Polskiej Rady Języka Migowego w jej pierwszej kadencji. W 2017 r. został odznaczony Medalem „Za zasługi dla rozwoju polskiej pedagogiki”. Ma też Złoty Krzyż Zasługi nadany w 2005 r., a 2011 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas