Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kandydatka do Nagrody Publiczności w konkursie „Człowiek bez barier 2018”: Irena Sikora-Mysłek

10.11.2018
Autor: tp, jc, fot. archiwum kandydatki
Irena Sikora-Mysłek

Ma 43 lata, mieszka w Częstochowie. W tym mieście ukończyła liceum medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu kolejnych studiów, od 2012 r. jest magistrem pielęgniarstwa. W 2015 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Opolu. Mimo głębokiego niedosłuchu, od 1996 r. pracuje w zawodzie pielęgniarki, pełniła lub pełni też jednak funkcje m.in. zastępcy dyrektora medycznego, audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także nauczyciela i wykładowcy. Od 2016 r. prowadzi Gabinet Medycyny Holistycznej.

Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. Wspiera potrzebujących na każdym etapie, organizuje pomoc także dla rodziny chorego. Zaangażowana jest również w działalność organizacji wspierających ludzi dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Rozumie potrzebę tworzenia spójnego systemu działań pomocowych nakierowanych na człowieka. Stała się dla wielu osób wzorem do naśladowania.

Trudno zliczyć działania, w które się angażuje. Jest m.in. prezesem Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego w Częstochowie, przewodniczącą Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w tym mieście, a także członkiem: Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS”, Rady Programowej Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Polskiego Związku Głuchych – koło terenowe Częstochowa. Jest laureatką odznaki Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) za działalność naukową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz odznaki honorowej Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas